Thứ năm,  29/02/2024

Xã điểm tập trung tiêu chí 17

LSO-Xác định tiêu chí số 17 (về môi trường và an toàn thực phẩm) là tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2018, tỉnh phấn đấu 12 xã đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành tiêu chí 17, các cấp, ngành chức năng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động các giải pháp thực hiện.

Người dân xã Bằng Mạc (Chi Lăng) đốt rác tại hố rác tự xây của gia đình

Năm 2018, xã Hồng Phong (Cao Lộc) phấn đấu về đích NTM. Ông Nguyễn Thanh Chuẩn, Trưởng Ban quản lý xây dựng NTM xã cho biết: Hiện xã đạt 9 tiêu chí, còn 10 tiêu chí chưa đạt. Trong đó xã xác định tiêu chí 17 là khó thực hiện. Vì vậy, ngay từ đầu năm, xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban quản lý; triển khai các cuộc vận động như: “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; đoạn đường phụ nữ tự quản; thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội… Đồng thời huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện tiêu chí.

Cũng giống như xã Hồng Phong, xã Vân Mộng (Văn Quan) phấn đấu về đích NTM năm 2018. Hiện xã còn 12/19 tiêu chí chưa đạt, trong đó tiêu chí 17 cũng được xác định là khó thực hiện. Ông Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát các chỉ tiêu của tiêu chí; tuyên truyền tới từng thôn bản, tạo chuyển biến về nhận thức trong bảo vệ môi trường  (BVMT) và an toàn thực phẩm… Phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí 17, đưa xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Không chỉ 2 xã trên, các xã còn lại đều quyết tâm hoàn thành tiêu chí 17, để đạt chuẩn NTM năm 2018.

Việc thực hiện tiêu chí số 17 trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn như: cơ sở hạ tầng thoát nước còn thiếu và chưa đồng bộ, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường; các công trình, phương tiện phục vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt còn thiếu; phong tục tập quán của người dân…

Vì vậy, để hoàn thành tiêu chí, các cấp, ngành chức năng vào cuộc mạnh mẽ. Trong đó, đối với các chỉ tiêu không cần nhiều đến ngân sách như: xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn; mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; tỷ lệ cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường… Sở Tài Nguyên – Môi trường tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm BVMT; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các hội, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên chung tay BVMT, thực hiện tốt các phong trào: “5 không, 3 sạch”, “thôn bản xanh – sạch – đẹp thân thiện với môi trường”… được người dân đồng tình hưởng ứng.

Đối với các chỉ tiêu: hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường… ngành chức năng thực hiện các chính sách hỗ trợ về: nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ chăn nuôi xây dựng công trình xử lý chất thải… Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh thành lập được 93 tổ thu gom rác, 35 đoạn đường tự quản, xây dựng 574 hố xử lý rác, 619 nhà vệ sinh; xây dựng được 158 mô hình hội nông dân BVMT… Đây là các mô hình có thể nhân rộng để các xã thực hiện tốt tiêu chí 17.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Chi cục BVMT tổ chức được 3 lớp tập huấn chuyên đề về BVMT và hướng dẫn thực hiện tiêu chí 17 cho lãnh đạo xã, bí thư chi bộ, trưởng, phó các thôn của 3 xã: Vân Mộng (Văn Quan), Mông Ân (Bình Gia), Vũ Sơn (Bắc Sơn). Hiện chi cục đang tiếp tục tập huấn tại các xã NTM; các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền lồng ghép được hơn 200 cuộc về vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải… Cùng với đó, Quỹ BVMT tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng cho 10 xã thực hiện tiêu chí.

Ông Chu Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục BVMT cho biết: Hiện nay, đối với các xã phấn đấu về đích NTM năm 2018, có 2 xã chuyển tiếp đạt tiêu chí 17, còn 10 xã chưa đạt. Để hoàn thành tiêu chí 17 của 10 xã, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện tuyên truyền, hướng dẫn 10 xã thực hiện tiêu chí 17; duy trì đảm bảo giữ vững tiêu chí 17 tại các xã đã đạt chuẩn.

ĐỖ HOẠT