Thứ bảy,  24/02/2024

Chuyển biến trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

LSO-Mặc dù triển khai thực hiện chưa lâu nhưng mô hình khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Đến hết năm 2017, 4 thôn (Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; Đông Đằng, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng) được tỉnh chọn làm điểm xây dựng khu DCKM đã cơ bản hoàn thành các nội dung thực hiện.

Đường làng được giữ sạch sẽ, cổng nhà được xây dựng đồng bộ
tại thôn Bến Lường, xã Minh Sơn

Năm 2016, mô hình khu DCKM được triển khai ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2014 – 2015. Tuy nhiên, hiệu quả của những mô hình chưa cao, nguồn lực đầu tư hạn chế, phân bổ dàn đều, các thôn xây dựng khu DCKM chỉ mới tác động được một khía cạnh nhất định trong khu dân cư… Chính vì vậy, bước sang năm 2017, tỉnh tập trung lựa chọn 4 thôn (khu dân cư) ở 4 xã về đích NTM để xây dựng mô hình điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Để giúp các xã thuận lợi trong triển khai thực hiện, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh có hướng dẫn tạm thời thực hiện xây dựng khu DCKM trên địa bàn tỉnh. Trong đó hướng đến xây dựng khu DCKM tổng thể với 4 nội dung cụ thể cần phải đạt được gồm: nhà ở và các công trình phụ trợ; cải tạo vườn hộ, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp; chỉnh trang nhà văn hóa và khu thể thao thôn. Có được hướng dẫn cụ thể, sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và đặc biệt là sự chủ động, chung tay góp sức của nhân dân, các mô hình khu DCKM được hình thành rõ nét.

Tiêu biểu như mô hình khu DCKM ở thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Ông Hoàng Văn Trưởng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để triển khai xây dựng, đầu tiên, Ban Quản lý xây dựng NTM xã họp, thống nhất lựa chọn cụm dân cư số 3 (gồm 27 hộ gia đình), thôn Bến Lường xây dựng khu DCKM. Sau đó, xã khảo sát, lập dự toán chi tiết hỗ trợ; thành lập tổ chỉ đạo xây dựng khu DCKM để phối hợp hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Bằng những việc làm cụ thể cộng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, toàn khu bê tông hóa được 100% đường giao thông; trục đường chính của khu có hệ thống điện cao áp chiếu sáng; 27/27 hộ gia đình chỉnh trang ốp cổng đồng bộ, làm mái vòm, trồng cây xanh trước cổng, xanh hóa các tường rào cứng; tổ chức trồng hoa, cây cảnh bên đường chính của khu.

Bên cạnh tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm, nhà dân luôn sáng – xanh – sạch – đẹp, khu DCKM thôn Bến Lường còn tập trung phát triển sản xuất với mô hình trồng tre bát độ lấy măng cho hiệu quả kinh tế cao; một số hộ dân được hỗ trợ cây ăn quả theo nhu cầu đăng ký để cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập. Để xây dựng khu DCKM, bên cạnh sự hỗ trợ 430 triệu đồng của Nhà nước, nhân dân đã đóng góp thêm hơn 300 triệu đồng chung tay thực hiện.

Cùng với thôn Bến Lường, 3 thôn khác được lựa chọn xây dựng khu DCKM cũng đã có những chuyển biến rõ nét trong cảnh quan đường làng, ngõ xóm, cải tạo vườn hộ. Cụ thể như thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng với 45 hộ gia đình tham gia xây dựng khu DCKM. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng. Qua đó, trong khu đã xây dựng được 11 cổng nhà, nâng cấp 18 cổng, làm mới 23 giàn cây leo; hạ tầng giao thông được củng cố. Hay như thôn Đông Đằng, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn đã xây dựng được cổng làng; xây dựng bồn hoa; bê tông sân nhà văn hóa, đường giao thông trên 200 m2. Thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng xây dựng khuôn viên trồng hoa; hoàn thành trên 50 công trình vệ sinh của gia đình; hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo.

Qua thực tế triển khai xây dựng điểm, cả 4 khu DCKM năm 2017 đã cơ bản hoàn thành các nội dung thực hiện. Tại các khu DCKM không chỉ hình thành những khu dân cư có những nét nổi bật về cảnh quan, đường làng, ngõ xóm sáng – xanh – sạch – đẹp mà điều dễ nhận thấy chính là người dân tại các khu này dần hình thành thói quen và có nếp sống, ăn ở gọn gàng, ngăn nắp, sạch đẹp; các mô hình sản xuất hiệu quả ngày một nhiều và được nhân rộng.

Từ những kết quả cụ thể cũng như những bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, triển khai xây dựng các khu DCKM năm 2017, bước sang năm 2018, việc xây dựng các khu DCKM tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, năm 2018, không dừng lại ở việc chỉ đạo điểm, đối với các xã đạt chuẩn NTM, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo mỗi xã lựa chọn từ 1 đến 2 thôn tiêu biểu để xây dựng mô hình khu DCKM. Đồng thời tiếp tục duy trì, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các khu DCKM đã được tỉnh hỗ trợ thực hiện làm mẫu.

TÂN AN