Thứ hai,  26/09/2022
Xây dựng nông thôn mới các xã biên giới:

Dồn lực hoàn thành kế hoạch

LSO-Một trong những mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh năm 2018 là đưa 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân 9,35 tiêu chí/xã. Để đạt được mục tiêu này cần sự cố gắng rất lớn của các xã.

Người dân xã Bính Xá, huyện Đình Lập làm đường giao thông nông thôn

Năm 2018, mục tiêu đưa 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân 9,35 tiêu chí/xã được đưa vào kế hoạch xây dựng NTM. Đây là nội dung mới, tuy nhiên trên thực tế, việc quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng NTM ở các xã biên giới đã được triển khai từ những năm trước và đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, đối với các xã nói chung, các xã biên giới nói riêng, mỗi năm đều có kế hoạch phấn đấu đạt thêm từ 1 – 2 tiêu chí/xã. Để đạt được chỉ tiêu đó, bên cạnh sự chung tay của người dân, Nhà nước đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ. Cùng đó, tập trung chọn chỉ đạo điểm một số xã biên giới có điều kiện thuận lợi hơn phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tính đến hết năm 2017, trong 20 xã biên giới trên địa bàn tỉnh đã có 2 xã: Tân Thanh, huyện Văn Lãng và Yên Khoái, huyện Lộc Bình đạt 19/19 tiêu chí; xã Bính Xá, huyện Đình Lập đạt 17/19 tiêu chí; xã Bắc Xa, huyện Đình Lập đạt 12/19 tiêu chí…

Như vậy có thể thấy, mặc dù điều kiện địa hình chia cắt, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn song với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung sức đồng lòng của người dân, kết quả xây dựng NTM ở các xã biên giới đã bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Song trên thực tế vẫn có nhiều xã biên giới gặp khó khăn trong xây dựng NTM. Nhiều xã có số tiêu chí đạt còn thấp như: xã Tam Gia, huyện Lộc Bình mới đạt 3/19 tiêu chí; xã Thanh Long, huyện Văn Lãng đạt 4 tiêu chí; xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc đạt 4/19 tiêu chí; xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình cũng chỉ đạt 4 tiêu chí… Số tiêu chí đạt thấp, địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung, mô hình sản xuất còn manh mún khiến cho việc thực hiện các tiêu chí NTM ở những xã này rất khó.

Đối diện với những khó khăn, các huyện, xã biên giới đã quyết tâm triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM bằng những giải pháp cụ thể. Ví dụ như Cao Lộc, huyện có 5 xã biên giới với số tiêu chí đạt từ 4 – 6 tiêu chí/xã. Để giúp các xã đạt thêm các tiêu chí, huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ông Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng NTM tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là ở các xã điểm, các xã biên giới. Bên cạnh đó, huyện tổ chức rà soát các tiêu chí ở các xã, sau đó lựa chọn các tiêu chí phù hợp để phấn đấu thực hiện trước. Cùng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, bằng nguồn vốn thuộc các chương trình khác nhau, huyện chủ động lồng ghép nguồn lực để hỗ trợ các xã. Qua đó, phấn đấu hết năm 2018 mỗi xã biên giới sẽ tăng thêm từ 1 – 3 tiêu chí.

Xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định cũng đặt quyết tâm rất cao trong xây dựng NTM. Ông Nông Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Quốc Khánh cho biết: Năm 2018, xã phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn của xã lên 10 tiêu chí. Trong 4 tiêu chí phấn đấu đạt trong năm thì tiêu chí số 2 về giao thông được coi là khó nhất. Để hoàn thành tiêu chí này, từ đầu năm đến nay, bên cạnh sự hỗ trợ 130 tấn xi măng của nhà nước, nhân dân trong xã đã đóng góp tiền, công sức để làm mới trên 1,3 km đường bê tông và hiện nay các tuyến đang tiếp tục làm. Qua đó nâng tổng chiều dài tuyến đường trục xã lên 10,4 km; trục thôn 17,4 km và ngõ xóm là 6,6 km. Phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành tiêu chí này.

Hết năm 2017, trung bình mỗi xã biên giới trên địa bàn tỉnh đạt 7,65 tiêu chí/ xã và phấn đấu hết năm 2018 sẽ đạt 9,35 tiêu chí/xã. Để hoàn thành mục tiêu, trước mắt, các huyện, xã tổ chức rà soát, lựa chọn các tiêu chí dễ thực hiện, ít nguồn lực đầu tư để thực hiện trước. Sau đó những năm tiếp theo, bằng các nguồn vốn khác nhau Nhà nước sẽ xem xét hỗ trợ để các xã từng bước thực hiện các tiêu chí còn lại.

TÂN AN