Thứ tư,  28/09/2022
Xây dựng nông thôn mới:

Quyết tâm xóa xã dưới 5 tiêu chí

LSO-Năm 2018, một trong những mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh chính là đưa các xã dưới 5 tiêu chí đạt từ 5 tiêu chí trở lên (xóa xã dưới 5 tiêu chí). 
Người dân xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình khai thác vật liệu
làm đường giao thông nông thôn

Năm 2017, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay, góp sức của nhân dân, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là việc giảm được 36 xã dưới 5 tiêu chí (từ 46 xã xuống còn 10 xã). Tiếp nối kết quả đã đạt được, năm 2018, tỉnh đặt ra mục tiêu cụ thể là “xóa” xã dưới 5 tiêu chí. Mặc dù số xã dưới 5 tiêu chí trên địa bàn tỉnh không còn nhiều song đây đều là những xã thuộc diện khó nhất. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ những tháng đầu năm, việc tập trung xóa xã dưới 5 tiêu chí được quan tâm chỉ đạo và nhanh chóng triển khai thực hiện. Câu chuyện ở Lộc Bình, huyện chiếm đến 50% số xã đạt dưới 5 tiêu chí của tỉnh là một ví dụ.

Ông Lý Quang Ngọc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Lộc Bình cho biết: Tính đến hết năm 2017, huyện Lộc Bình vẫn còn 5 xã dưới 5 tiêu chí gồm các xã: Tam Gia, Tĩnh Bắc, Minh Phát, Khuất Xá, Tú Mịch. Hạ tầng yếu kém, địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, kinh tế phát triển chậm là những nguyên nhân khiến các xã này gặp rất nhiều khó khăn trong xây dựng NTM. Chính vì vậy, để hoàn thành việc xóa xã dưới 5 tiêu chí trong năm nay, UBND huyện chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp cùng các xã rà soát, lựa chọn những tiêu chí có khả năng hoàn thành cao nhất để tập trung triển khai thực hiện.

Lựa chọn được những tiêu chí cần thực hiện, UBND huyện; các phòng chuyên môn liên quan trực tiếp đến các tiêu chí đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, những hạng mục cần nguồn lực đầu tư của nhà nước nhanh chóng được triển khai. Bên cạnh sự chủ động của huyện, 5 xã dưới 5 tiêu chí cũng tập trung triển khai nhiều giải pháp. Ông Hoàng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tam Gia cho biết: Hết năm 2017, xã mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Bước sang năm 2018, xã quyết tâm đạt thêm 2 tiêu chí 14 về giáo dục và 15 về y tế. Đối với tiêu chí 15 về y tế, hiện nay, xã đã được nhà nước đầu tư sửa chữa trạm y tế và sẽ sắp xếp cán bộ đạt chuẩn. Còn đối với tiêu chí 14 về trường học, xã còn vướng chỉ tiêu 14.2 về tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp). Hiện xã có khoảng 30 em học sinh thuộc đối tượng này, xã đã phân công cán bộ phối hợp với ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình tạo điều kiện để các em được học tiếp.  Theo tiến độ như hiện nay, xã sẽ nhanh chóng hoàn thành thêm 2 tiêu chí theo kế hoạch năm.

Cùng với Tam Gia, 9 xã dưới 5 tiêu chí khác trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí, có xã phấn đấu đạt thêm 1 tiêu chí, cũng có xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí. Ngay từ đầu năm, các xã chủ yếu tập trung vào tuyên truyền, vận động người dân để huy động nguồn lực cùng tham gia thực hiện một số tiêu chí về giáo dục, nhà ở dân cư, thủy lợi, an ninh trật tự.

Bên cạnh sự chủ động của các xã, Nhà nước đã có sự hỗ trợ thiết thực giúp các xã hoàn thành các tiêu chí đã đề ra. Ví dụ như hỗ trợ xi măng, vật liệu làm đường giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2018, hỗ trợ làm đường giao thông ở xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc; trạm y tế xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình; cải tạo hệ thống điện ở xã Thanh Long, huyện Văn Lãng. Bên cạnh đó, bằng các nguồn vốn lồng ghép khác nhau hỗ trợ làm đường Xuân Long (Cao Lộc) – Tràng Các (Văn Quan); Trường Mầm non Tú Mịch (Lộc Bình)…

Với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện cộng với sự nỗ lực, chủ động thực hiện sớm của các xã, tin tưởng rằng năm 2018, toàn tỉnh sẽ xóa được xã dưới 5 tiêu chí theo đúng kế hoạch đề ra.

TÂN AN