Thứ sáu,  30/07/2021
Xây dựng nông thôn mới ở Lộc Bình: Quyết tâm vượt khó
Xây dựng nông thôn mới ở Lộc Bình: Quyết tâm vượt khó
- Năm 2021, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình là phấn đấu đưa xã Khánh Xuân đạt chuẩn NTM. Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định, song từ huyện đến xã luôn đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục...
Nhân dân thôn Nà Rầm: Chung sức xây dựng nông thôn mới
Nhân dân thôn Nà Rầm: Chung sức xây dựng nông thôn mới
- Trong suốt quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Nhân dân thôn Nà Rầm, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc đã luôn chung sức, đồng lòng hưởng ứng. Qua đó, từng bước hoàn thiện các tiêu chí thôn nông thôn mới, góp phần tích cực để xã Xuất Lễ đạt chuẩn NTM...
Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở xã Thái Bình
Xây dựng nông thôn mới: Quyết tâm ở xã Thái Bình
- Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, xã Thái Bình, huyện Đình Lập quyết tâm sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021. Năm 2021, Thái Bình là 1 trong 10 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên,...
Thần Lãng: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới
Thần Lãng: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới
- Trong suốt quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Chi bộ thôn Thần Lãng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng đã thực hiện tốt công tác dân vận để vận động Nhân dân chung sức tham gia. Qua đó, góp phần tích cực để xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Thần Lãng...