Chủ nhật,  19/09/2021
Xây dựng nông thôn mới: Bắc Sơn rực rỡ đường hoa
Xây dựng nông thôn mới: Bắc Sơn rực rỡ đường hoa
(LSO) - Đến huyện Bắc Sơn, mỗi chúng ta không khó để bắt gặp những con đường hoa ở các thôn, bản trên địa bàn. Không chỉ ở các xã nông thôn mới (NTM), phong trào trồng hoa ven đường còn lan tỏa ra hầu hết tất cả các xã khác. Tô điểm xã NTM Nhắc đến những con...
Xây dựng nông thôn mới: Sức dân ở Tân Đoàn
Xây dựng nông thôn mới: Sức dân ở Tân Đoàn
(LSO) - Từ sự chung tay, góp sức của người dân, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan đã đạt được kết quả rõ nét trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Xác định rõ mục đích, ý nghĩa và vai trò của mình trong xây dựng NTM, những năm qua, người dân xã Tân Đoàn đã tích cực đóng...
Nhật Tiến nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông
Nhật Tiến nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông
(LSO) - Thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng đăng ký hoàn thành các tiêu chí vào năm 2020. Đến tháng 6/2019, xã đã đạt 11/19 tiêu chí và 3 tiêu chí gần đạt. Xã đang nỗ lực, quyết tâm để đạt tiêu chí số 2 về giao thông - một...
Xây dựng nông thôn mới ở Văn Lãng: Bứt tốc xã điểm
Xây dựng nông thôn mới ở Văn Lãng: Bứt tốc xã điểm
(LSO) - Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung tay, góp sức của nhân dân, đến nay, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng đang có sự bứt tốc mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Tân Việt là 1 trong 12 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM...
Thanh niên Lạng Sơn: Góp sức xây dựng nông thôn mới
Thanh niên Lạng Sơn: Góp sức xây dựng nông thôn mới
(LSO) - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh có một phần công sức không nhỏ của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Các công trình, phần việc do thanh niên đảm nhận có ý nghĩa thiết thực với người dân tại khu dân cư, góp phần cùng các xã đẩy nhanh tiến trình xây...
Xây dựng nông thôn mới ở Yên Trạch: Nâng chất tiêu chí
Xây dựng nông thôn mới ở Yên Trạch: Nâng chất tiêu chí
(LSO) - Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc tiếp tục bắt tay vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cuối năm 2017, xã Yên Trạch được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ông Hoàng Trung Triều, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch cho...
Xây dựng nông thôn mới: Chuyển biến ở Lộc Bình
Xây dựng nông thôn mới: Chuyển biến ở Lộc Bình
(LSO) - Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay góp sức của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình đã có những chuyển biến rõ nét. “Xóa” xã dưới 5 tiêu chí Một trong những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM những...