Thứ ba,  03/08/2021
Đến năm 2025, cả nước có khoảng 134.000 tổ hợp tác
Đến năm 2025, cả nước có khoảng 134.000 tổ hợp tác
Đến năm 2025, cả nước có khoảng 134.000 tổ hợp tác, 35.000 hợp tác xã, 210 liên hiệp hợp tác xã phát triển với nhiều hình thức đa dạng. Ảnh minh họa Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai...
Lộ trình quản lý thuế giao dịch thương mại điện tử
Lộ trình quản lý thuế giao dịch thương mại điện tử
Trụ sở của Tổng cục Thuế. (Ảnh: Tổng cục Thuế) Tổng cục Thuế cho biết, để bảo đảm triển khai mạnh mẽ quản lý thuế đối với các giao dịch trên sàn thương mại điện tử, cơ quan Thuế đã phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử thống nhất các bước triển khai. Theo dự kiến...