Thứ bảy,  10/04/2021

Giá xăng giảm lần thứ 5 liên tiếp

Chiều 21-12, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giảm giá các loại xăng 318 đồng/lít đến 394 đồng/lít, các loại dầu giảm từ 249 đồng/kg đến 394 đồng/lít. Như vậy sau 5 lần giảm gần nhất, giá xăng đã giảm tổng cộng khoảng 4.000 đồng/lít.

Cụ thể trong lần điều chỉnh này, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau:

– Xăng E5RON92: giữ nguyên mức trích lập như hiện hành;
– Xăng RON95: 1.000 đồng/lít;
– Dầu diesel: 1.200 đồng/lít;
– Dầu hỏa: 1.200 đồng/lít;
– Dầu mazut: 1.400 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau:

– Xăng E5RON92: giảm 394 đồng/lít;
– Xăng RON95-III: giảm 318 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: giảm 257 đồng/lít;
– Dầu hỏa: giảm 249 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 394 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 16.787 đồng/lít;
– Xăng RON95-III: không cao hơn 18.141 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.001 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 15.003 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.008 đồng/kg.

Thời gian thực hiện các quyết định trên áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018.

Trong lần điều chỉnh gần nhất chiều 6-12, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định giảm sâu đồng loạt giá các loại xăng dầu, trong đó xăng RON95-III giảm mạnh 1.513 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 1.446 đồng/lít, các loại dầu giảm từ 784 đồng/kg đến 1.379 đồng/lít.

Theo Nhandan