Thứ ba,  18/05/2021

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 16/12/2018

Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này  Tăng, giảm
Mức %
1 Giá bán lẻ
2 Thóc tẻ thường đồng/kg 9,000 9,000 0.0 0.0
3 Gạo tẻ thường (C) 13,500 13,500 0.0 0.0
Gạo bao thai (ngon) 18,000 18,000 0.0 0.0
4 Thịt lợn hơi 58,000 58,000 0.0 0.0
5 Thịt lợn mông sấn 95,000 95,000 0.0 0.0
6 Thịt bò đùi 250,000 250,000 0.0 0.0
7 Cá chép( Loại > 1Kg) 90,000 90,000 0.0 0.0
8 Cá biển loại 4 45,000 45,000 0.0 0.0
9 Đường RE 19,300 19,300 0.0 0.0
10 Gas Petro (VN, SG) Đ/B/12 kg 340,000 340,000 0.0 0.0
11 Phân U rê (loại Hà Bắc) đồng/kg 7,000 7,000 0.0 0.0
Phân  DAP 10,600 10,600 0.0 0.0
12 Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn) đồng/kg 1,230 1,230 0.0 0.0
13 Thép XD phi 6- 8 đồng/kg 15,500 15,500 0.0 0.0
14 Vàng SJC 9999 (bán ra) 1000 đ/chỉ 3,644 3,644 0.0 0.0
15 Đô la Mỹ đồng/USD
 – Đại lý (thị trường bán ra) 23,345 23,345 0.0 0.0
16 Euro đồng/Euro
17 Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ) đồng/NDT 3,383.0 3,378.0 -5.0 -0.1

 

SỞ TÀI CHÍNH