Thứ sáu,  14/05/2021

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 29/1/2016

     

Mã số

Mặt hàng

ĐVT

Giá kỳ trước

Giá kỳ này

 Tăng, giảm

 
 

Mức

%

 

1

Giá bán lẻ

 

 

 

 

 

 

2

Thóc tẻ thường

Đ/kg

8,500

8,500

0

0

 

3

Gạo tẻ thường (C)

12,500

12,500

0

0

 

Gạo bao thai (ngon)

&#39

16,500

16,500

0

0

 

4

Thịt lợn hơi

45,000

45,000

0

0

 

5

Thịt lợn mông sấn

78,000

78,000

0

0

 

6

Thịt bò đùi

300,000

300,000

0

0

 

7

Cá chép( Loại > 1Kg)

80,000

80,000

0

0

 

8

Cá biển loại 4

45,000

45,000

0

0

 

9

Đường RE

17,000

17,000

0

0

 

10

Gas Petro (VN, SG)

Đ/B/12 kg

300,000

300,000

0

0

 

11

Phân U rê (loại Hà Bắc)

Đ/kg

8,600

8,600

0

0

 

Phân  DAP

15,500

15,500

0

0

 

12

Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn)

Đ/kg

1,230

1,230

0

0

 

13

Thép XD phi 6- 8

Đ/kg

14,000

14,000

0

0

 

14

Vàng SJC 9999 (bán ra)

1000 đ/chỉ

3,299

3,292

-7

-0.21

 

15

Đô la Mỹ

Đ/USD

 

 

 

 

 

 

 – Đại lý (thị trường bán ra)

22,300

22,285

-15

-0.07

 

16

Euro

Đ/Euro

 

 

 

 

 

17

Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ)

Đ/NDT

3,438

3,430

-8

-0.23

 

 

SỞ TÀI CHÍNH