Thứ tư,  14/04/2021

Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 21/8/2017

   

Mã số

Mặt hàng

ĐVT

Giá kỳ trước

Giá kỳ này

 Tăng, giảm

 
 

Mức

%

 

1

Giá bán lẻ

 

 

 

 

 

 

1,001

Thóc tẻ thường

Đ/kg

9,000

9,000

0.0

0.0

 

1,002

Gạo tẻ thường (C)

12,500

12,500

0.0

0.0

 

Gạo bao thai (ngon)

&#39

15,000

15,000

0.0

0.0

 

1,003

Thịt lợn hơi

45,000

43,000

-2,000.0

-4.4

 

1,004

Thịt lợn mông sấn

73,000

70,000

-3,000.0

-4.1

 

1,005

Thịt bò đùi

260,000

260,000

0.0

0.0

 

1,006

Cá chép( Loại > 1Kg)

70,000

70,000

0.0

0.0

 

1,007

Cá biển loại 4

45,000

45,000

0.0

0.0

 

1,008

Đường RE

18,000

18,000

0.0

0.0

 

1,009

Gas Petro (VN, SG)

Đ/B/12 kg

260,000

260,000

0.0

0.0

 

1,010

Phân U rê (loại Hà Bắc)

Đ/kg

7,000

7,000

0.0

0.0

 

Phân  DAP

10,600

10,600

0.0

0.0

 

1,011

Xi măng PCB 40 (Lạng Sơn)

Đ/kg

1,230

1,230

0.0

0.0

 

1,012

Thép XD phi 6- 8

Đ/kg

15,000

15,000

0.0

0.0

 

1,013

Vàng SJC 9999 (bán ra)

1000 đ/chỉ

3,646

3,652

6.0

0.2

 

1,014

Đô la Mỹ

Đ/USD

 

 

 

 

 

1,042

 – Đại lý (thị trường bán ra)

22,760

22,760

0.0

0.0

 

1,015

Euro

Đ/Euro

 

 

 

 

 

1,016

Nhân dân tệ (thị trường … tính theo giờ)

Đ/NDT

3,394

3,395

1.0

0.0

 

 

SỞ TÀI CHÍNH