Thứ hai,  04/07/2022

THÔNG BÁO

Về việc đóng hai đầu cửa hang để phục vụ thi công các hạng mục cải tạo, sửa chữa phạm vi trong lòng hang thuộc công trình: Xử lý điểm đen tại Km5+500 (Hang Chui), Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn

Công trình: Xử lý điểm đen tại Km5+500 (Hang Chui), Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn đã được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 907/QĐ-TCĐBVN ngày 22/3/2018 nhằm mục tiêu xử lý, khắc phục điểm đen nhằm nâng cao an toàn giao thông và khả năng khai thác vận tải của tuyến đường.

Theo thiết kế được duyệt phạm vi trong lòng hang có quy mô sửa chữa như sau: Đào bỏ toàn bộ phần mặt đường bê tông xi măng (BTXM) cũ đã bị hư hỏng thay thế bằng mặt đường BTXM – M350, dày 24cm; Cổng hang phía Bắc và cổng hang phía Nam có thiết kế đổ vòm hang bằng bê thông cốt thép-M250, chiều dài mỗi bên 7,0m, cao 6,42m; Tiếp giáp đầu vòm hang có thiết kế tường mặt trước cửa hang và tường cánh hai bên bằng BTXM-M250 để tạo mỹ quan; Phía trong hang có đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; Hai cửa hang có lắp đặt 2 đèn cảnh báo chớp vàng, cột đèn cao 6m, cần vươn xa 3m, trên cần có gắn biển điện từ ghi chữ “ĐI CHẬM”.

Công trình được khởi công vào ngày 23/4/2018. Đến thời điểm hiện tại, nhà thầu thi công đã thi công xong hạng mục kè ta luy âm, mở rộng mặt đường phạm vi đường phụ (phía trạm cấp nước Tân Mỹ); mở rộng nền đường đoạn từ đường rẽ mỏ đá Tà Lài đến cổng UBND xã Tân Mỹ; công tác chuẩn bị để thi công các hạng mục công việc trong phạm vi Hang Chui (công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhân lực và máy móc phục vụ thi công) đã hoàn tất, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến; Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 9/7/2018; dự kiến hoàn thành ngày 31/7/2018 (thi công 3 ca/ngày); trong quá trình thi công, người và các phương tiện giao thông sẽ lưu thông trong phạm vi đường phụ (đường phía trạm cấp nước Tân Mỹ).

Sở Giao thông – Vận tải trân trọng thông báo để nhân dân và các đơn vị nắm được thông tin, đảm bảo an toàn khi lưu thông trên tuyến.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Ngọc Thiều