Thứ ba,  24/05/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).
Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)
Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 14 giờ 00 phút ngày 12/10/2018 tại phòng họp của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.
Tài sản bán đấu giá: 1 chiếc xe nâng nhãn hiệu Liugong, model CPCD35, động cơ Diezel Iuzu, công suất 46kW, chiều cao nâng 3000 mm, lốp hơi, máy mới 100% do Trung Quốc sản xuất năm 2018, số động cơ là 474193, số khung đã đóng lại là 0007120S170017533 bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định số 37/QĐ-XPVPHC ngày 3/5/2018  của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
Giá khởi điểm của tài sản: 201.253.000 đồng (hai trăm linh một  triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn đồng).
Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (hai trăm nghìn đồng chẵn).
Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/1 hồ sơ (bốn mươi triệu đồng chẵn).
Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 24/9/2018 đến ngày 5/10/2018 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (thông qua Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm).
Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): từ ngày 24/9/2018 đến ngày 9/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính):  từ ngày 9/10/2018 đến ngày 11/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.
Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09, 10, 11/10/2018 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 229704070006688 tại ngân hàng.
Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).