Thứ năm,  26/05/2022

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc (161A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Quản tài viên Nguyễn Anh Tuấn (Số 72, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút ngày 19/10/2018 tại Trụ sở UBND xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 353, tờ bản đồ số 116 tại thôn Tiên Đáo 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

Loại đất: đất ở tại nông thôn Vị trí thửa đất: thửa đất số 353, tờ bản đồ số 116, tại thôn Tiên Đáo 1, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ địa chính số 165/TLBĐ, do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Sơn lập ngày 18/5/2018.

Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất nằm trong khu dân cư, đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

Thời hạn sử dụng: lâu dài Tổng giá khởi điểm của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 1.563.726.000 đồng (một tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu bẩy trăm hai mươi sáu nghìn đồng)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất và tài sản trên đất. Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 11/10/2018 đến ngày 12/10/2018 tại nơi có tài sản

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 01/10/2018 đến ngày 15/10/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc, Ủy ban nhân dân xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: khách hàng nộp tiền đặt trước tại ngân hàng trong các ngày 15, 16, 17/10/2018. Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 02053756789 – DĐ: 0943.156355

    CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG BẮC

                                                                                                       GIÁM ĐỐC  

                   

                                                                                                      Lê Văn Ngọc