Thứ tư,  25/05/2022

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá giá: 9 giờ 00 phút ngày 25/10/2018 tại Phòng họp của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tài sản bán đấu giá: 21.000 kg/21.450 kg sắt, thép phế liệu dạng đoạn, thanh, ống, đầu mẩu, đầu tấm, đầu cắt, khối, thỏi, mảnh, vụn,… được lựa chọn, thu hồi, cắt phá, tháo dỡ từ công trình xây dựng, xe máy, máy móc thiết bị và các sản phẩm khác đã hư hỏng, xuất xứ Trung Quốc là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo Quyết định số 77/QĐ-TTTV ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 157.588.000 đồng (Một trăm năm mươi bẩy triệu, năm trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/1 hồ sơ (Ba mươi triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018 tại Khu vực bãi tập kết hàng hóa của Công ty TNHH Xuân Cương – Cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (thông qua Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn).

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 09/10/2018 đến ngày 22/10/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong 3 ngày, từ ngày 22/10/2018 đến ngày 24/10/2018 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Lạng Sơn.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT: 02053.717.994) hoặc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).