Thứ tư,  19/01/2022

THÔNG BÁO

    

Căn cứ Công văn 815/PJICO-BDACNTT-CV ngày 21/4/2017 về việc triển khai phần mềm Premia – thu hồi giấy chứng nhận bảo hiểm cháy (bắt buộc và tự nguyện) và đồng bộ mã sản phẩm giữa Premia và FTS-đợt 5.

Công ty Bảo hiểm PJICO Lạng Sơn xin thông báo: Tất cả các loại giấy chứng nhận bảo hiểm cháy (bắt buộc và tự nguyện) có seri bắt đầu là “6…” , “7…” (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy có 8 chữ số ghi ở phần “số” trên giấy chứng nhận bảo hiểm) cấp sau 0 giờ ngày 15/5/2017 đều không có hiệu lực.

Công ty Bảo hiểm PJICO Lạng Sơn xin thông báo tới toàn thể khách hàng được biết. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách.

Bảo hiểm PJICO Lạng Sơn trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                                             Đặng Quốc Bình