Thứ ba,  28/09/2021

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Văn Lãng

   

UBND huyện Văn Lãng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. Số lượng, đơn vị có  nhu cầu tuyển dụng

1. Đơn vị tuyển dụng: UBND các xã trên địa bàn huyện Văn Lãng

2. Số lượng công chức và các chức danh tuyển dụng: 9 công chức, thuộc các vị trí, chức danh sau:

– Trưởng công an: 1 chỉ tiêu

– Chỉ huy trưởng quân sự: 2 chỉ tiêu

– Văn hóa – xã hội: 3 chỉ tiêu

– Văn phòng – thống kê: 2 chỉ tiêu

– Tư pháp – hộ tịch: 1 chỉ tiêu.

II. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ:

1. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 25/7/2017 đến hết ngày 25/8/2017.

2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng. Số điện thoại liên hệ: 0205.3.880908