Thứ bảy,  18/09/2021

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hữu Lũng

  

UBND huyện Hữu Lũng thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015, như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

Tổng số nhu cầu tuyển dụng là 13 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức Chỉ huy trưởng quân sự: 2 chỉ tiêu;

– Công chức Trưởng Công an: 3 chỉ tiêu;

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 1 chỉ tiêu;

– Công chức Văn phòng – Thống kê: 3 chỉ tiêu;

– Công chức Văn hóa – Xã hội: 2 chỉ tiêu;

– Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 2 chỉ tiêu.

2. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 20/7/2017 đến ngày 15/8/2017.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/7/2017 đến ngày 18/8/2017.

4. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (tầng 3, Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

Chi tiết nội dung Thông báo được đăng tải trên Website: http://www.langson.gov.vn/huulung/ và niêm yết tại trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.