Thứ ba,  28/09/2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (Số 88, Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) .

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 15/8/2017 tại Trụ sở Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.     

Tài sản bán đấu giá: 1 lô tài sản là hàng tạp hóa các loại sản xuất ngoài Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp, theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 41/QĐ-XPVPHC ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn do Công an huyện Văn Lãng chuyển giao.

Giá khởi điểm của tài sản: 126.002.700 đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu, không trăm linh hai nghìn, bẩy trăm đồng chẵn).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng/1 hồ sơ (Mười tám triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 3/8/2017 đến ngày 4/8/2017 tại kho của Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 14/8/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: trong 3 ngày: 10/8/2017, 11/8/2017, và 14/8/2017.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017; có đủ năng lực tài chính để mua tài sản bán đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá (tổ chức, cá nhân) có đầy đủ điều kiện thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; bản sao CMND có chứng thực còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; bản sao giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực (nếu là tổ chức) và lệ phí môn bài năm 2017(để đối chiếu); đã nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn theo quy định. Trong trường hợp khách hàng không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.