Chủ nhật,  11/04/2021

Thông báo đấu giá tài sản

   

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn (thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) .

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 8/9/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản bán đấu giá: 1 lô tài sản là 11.030,5 kg  gỗ trắc vụn (cành và ngọn có hiện tượng bị mục) là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án đã có hiệu lực pháp luật do Phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn chuyển giao.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.654.575.000 đồng (một tỷ, sáu trăm năm mươi tư triệu, năm trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (năm trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 248.000.000 đồng/hồ sơ (hai trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 28/8/2017 đến ngày 1/9/2017 tại kho của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 21/8/2017 đến ngày 5/9/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp, tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: trong 3 ngày từ ngày 5/9/2017 đến ngày 7/9/2017 tại ngân hàng.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017; có đủ năng lực tài chính để mua tài sản bán đấu giá; mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: người tham gia đấu giá (tổ chức, cá nhân) có đầy đủ điều kiện thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; bản sao chứng minh nhân dân có chứng thực còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; bản sao giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực (nếu là tổ chức) và lệ phí môn bài năm 2017 (để đối chiếu); đã nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn theo quy định. Trong trường hợp khách hàng không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.