Thứ tư,  28/09/2022

Thông báo đấu giá tài sản

  

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất đối với khu đất tại thôn Nà Lầm, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích khu đất: 95 m2. Giá khởi điểm: 123.500.000 đồng (Một trăm hai mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng). Đấu giá vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 12/10/2017 tại Phòng họp của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

3.2. Quyền sử dụng đất đối với khu đất tại thôn Cầu Ngầm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Diện tích khu đất: 332,7 m2. Giá khởi điểm: 266.160.000 đồng (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng). Đấu giá vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 12/10/2017 tại Phòng họp của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

3.3. Quyền sử dụng đất khu đất Chợ cũ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý. Tổng diện tích khu đất đấu giá: 629,55 m2 có mặt tiếp giáp với hành lang đường quốc lộ 1A được chia thành 10 lô thuộc vị trí 1. Đấu giá bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 12/10/2017 tại Phòng họp của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Giá khởi điểm của từng lô như sau:

 

(Các giá khởi điểm trên chưa bao gồm các nghĩa vụ tài chính về đất)

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

– Đối với khu đất tại thôn Nà Lầm, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm nghìn đồng chẵn).

– Đối với khu đất tại thôn Cầu Ngầm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

– Đối với khu đất chợ cũ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý: 500.000 đồng/1 hồ sơ/1 lô (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

5. Tiền đặt trước:

– Đối với khu đất tại thôn Nà Lầm, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn: 18.525.000 đồng/1 hồ sơ (Mười tám triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

– Đối với khu đất tại thôn Cầu Ngầm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn: 39.924.000 đồng/1 hồ sơ (Ba mươi chín triệu, chín trăm hai mươi tư nghìn đồng chẵn).

– Đối với khu đất chợ cũ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý: 122.762.000 đồng/1 hồ sơ/1 lô (Một trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017  tại 3 khu đất của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (khu đất tại thôn Nà Lầm, xã Chiến Thắng; khu đất tại thôn Cầu Ngầm, xã Quan Sơn; khu đất chợ cũ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng).

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 21/9/2017 đến ngày 9/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: trong 3 ngày từ ngày 9/10/2017 đến ngày 11/10/2017.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

10. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá  có đầy đủ điều kiện thì đến trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm: Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu và bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Đối với tổ chức: bản sao có  chứng thực quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Một tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; đã nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn theo quy định. Trong trường hợp khách hàng không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.