Thứ tư,  28/09/2022

Thông báo bán đấu giá tài sản

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn (Số 12/10 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 19/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở lô đất thửa số 97, tờ bản đồ số 8, diện tích 76,8 m2 tại địa chỉ: Lô DC, G1 khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là số 54 đường Bùi Thị Xuân, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG978767 do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 26/8/2008 đứng tên bà Ngô Thị Liên (mặt tiền đường Bùi Thị Xuân 4,0 m, chiều sâu 19,2 m). Mục đích sử dụng: đất ở đô thị. Thời hạn sử dụng: lâu dài. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý của tài sản: là tài sản đã có quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn theo Quyết định số 12/QĐ-CCTHADS ngày 11/7/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn. Tài sản hiện tại không có tranh chấp.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.840.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 276.000.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 2/10/2017 đến ngày 6/10/2017 tại Lô DC, G1 khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 27/9/2017 đến ngày 16/10/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: trong 3 ngày từ ngày 16/10/2017 đến ngày 18/10/2017 tại Ngân hàng.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu và bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với tổ chức: bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.  

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do trung tâm phát hành.

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

+ Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

– Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại quy chế bán đấu giá của trung tâm ban hành.

– Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật)

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn.

                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                            Sầm Thị Hoa