Thứ sáu,  16/04/2021

Thông báo về việc sáp nhập giữa hai công ty: Công ty cổ phần Tùng Việt vào Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kho vận THL

  

Công ty bị sáp nhập thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Tùng Việt

Mã số doanh nghiệp: 4900247896 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần  đầu vào ngày 4/8/2006, thay đổi lần 5 ngày 27/10/2011.

– Địa chỉ trụ sở chính: Bến xe Đồng Đăng, Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

– Đại diện: Ông Vũ Xuân Chiến; chức vụ: Giám đốc

Được sáp nhập vào công ty:

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu kho vận THL.

Mã số doanh nghiệp : 4900812033 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 27/7/2017 thay đổi lần 2 ngày 1/11/2017.

– Địa chỉ trụ sở chính: Bến xe Đồng Đăng, Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

– Đại diện: Bà Dương Thị Anh; chức vụ : Tổng Giám đốc.

Hợp đồng sáp nhập Doanh nghiệp số 01/2017/HĐSP ngày 12/9/2017.

Nhằm phục vụ cho công tác tài chính sáp nhập giữa 2 công ty, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu kho vận THL kính mời khách hàng và nhà cung cấp có liên quan đến Công ty Cổ phần Tùng Việt liên hệ lại với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu kho vận THL để giải quyết toàn bộ những liên quan phát sinh cần giải quyết.

– Thời hạn là 30 ngày kể từ ngày đăng. Nếu  công ty chúng tôi không nhận được công văn hay thông tin liên hệ qua công ty để giải quyết các thủ tục liên quan đến phần tồn đọng của Công ty Cổ phần Tùng Việt, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu kho vận THL sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ phát sinh nào sau thời điểm đăng tin 30 ngày.

Người liên hệ từ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu kho vận THL

Ms Ngọc: 0969.001595