Thứ ba,  13/04/2021

Thông báo mời chào hàng

  

Tên bên mời thầu: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: số 409 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: 0205 3874241

Mã số thuế: 4900486439

1. Tên gói thầu: in lịch quyển lò xo 7 tờ làm quà tặng cho gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

– Loại gói thầu:

– Giá gói thầu: 319.137.000 đồng (ba trăm mười chín triệu một trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

– Nội dung chính của gói thầu: in lịch quyển lò xo 7 tờ làm quà tặng cho gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

2. Tên dự án: in lịch quyển lò xo 7 tờ làm quà tặng cho gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

3. Nguồn vốn: đảm bảo xã hội năm 2018

4. Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

5. Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 1 năm 2018 đến 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 1 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành: tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 409 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Điện thoại: 0205 3870241; 0205 3876685.

8. Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu:

– Giá trị bảo đảm dự thầu: 3.200.000 VNĐ (ba triệu hai trăm nghìn đồng).

– Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 29/1/2018.

11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 29/1/2018.

                                                            KT.GIÁM ĐỐC

                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                 Đàm Văn Chính