Thứ ba,  20/04/2021

Thông báo

  

Căn cứ công văn 3638/PJCO – TCHT- CV ngày 9/12/2017 về việc: “Hướng dẫn sử dụng ấn chỉ mới, phôi. Hủy ấn chỉ cũ đến 0 giờ ngày 1/1/2018.

Công ty Bảo hiểm PJCO Lạng Sơn xin thông báo: Tất cả các loại GCN BH ô tô TNDS kết hợp TNNN và GCN bảo hiểm xe máy kết hợp, có sery bắt đầu từ số 7… (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần “số” trên GCN BH) cấp sau 0 giờ ngày 1/1/2018 đều không có hiệu lực.

Công ty Bảo hiểm PJCO Lạng Sơn xin thông báo tới toàn thể khách hàng được biết. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách.

Bảo hiểm PJCO Lạng Sơn trân trọng cảm ơn!

                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                              Đặng Quốc Bình