Thứ sáu,  16/04/2021

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

  

– Tên bên mời thầu: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn.

– Tên gói thầu: In giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải; giấy khai báo y tế hàng hóa, phương tiện vận tải năm 2018.

– Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn phí kiểm dịch y tế biên giới được trích để lại đơn vị.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 7 giờ 30 phút ngày 1/3/2018 đến trước 15 giờ ngày 6/3/2018 (trong giờ hành chính kể cả thứ 7, chủ nhật).

– Địa chỉ phát hành: tại Văn phòng Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn

+ Địa chỉ: Khu tái định cư I, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Điện thoại: (0205) 3 873 662

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 00 ngày 6/3/2018 tại Văn phòng Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế.

– Thời gian đóng, mở thầu: 15 giờ 00 ngày 6/3/2018.

+ Địa chỉ: Khu tái định cư I, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

+ Điện thoại: (0205) 3 873 662

                                                                                     GIÁM ĐỐC

                                                                                       Lý Kim Soi