Thứ tư,  26/01/2022

Thông báo mời thầu

  

Tên bên mời thầu: Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

Địa chỉ: đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053 810 171 Fax: 02053 810 171

1. Tên gói thầu: Mua sắm bàn, ghế phòng họp hội trường của Ban Dân vận Tỉnh uỷ.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: từ quý II năm 2018.

2. Nguồn vốn: ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.

4. Phương thức đấu thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu (HSYC): hồ sơ yêu cầu phát hành từ 8 giờ 00 ngày 16/4/2018, đến 9 giờ 00, ngày 20/4/2018.

6. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn

– Điện thoại:       02053 810 171; Fax: 02053 810 171

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn, đường Văn Cao, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 0 đồng

8. Đảm bảo dự thầu: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng).

Hình thức đảm bảo: bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 20/4/ 2018.

10. Thời điểm mở thầu: HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 20/4/ 2018, tại Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn.

                                                                           Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

                                                                         TRƯỞNG BAN

                                                                        Giáp Thị Bắc