Thứ ba,  18/01/2022

Thông báo đấu giá tài sản

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Đội Kiểm soát Hải quan (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9 giờ 00 phút ngày 11/4/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Giá khởi điểm của tài sản: 80.560.000 đồng (tám mươi triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (một trăm năm mươi  nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/hồ sơ (mười triệu đồng chẵn)

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 24/4/2018 đến ngày 27/4/2018 tại Đội Kiểm soát Hải quan.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 23/4/2018 đến ngày 8/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: trong 3 ngày 8, 9, 10/5/2018 tại Ngân hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.