Thứ sáu,  28/01/2022

Thông báo bán đấu giá tài sản

  

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi cục Hải quan Tân Thanh – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 11/5/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản bán đấu giá: 1 lô tài sản gồm vải tổng hợp, các loại chảo, bơm hơi, giá đỡ, đầu lọc khí… là tang vật vi phạm hành chính đã có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo các quyết định của Chi cục Hải quan Tân Thanh – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Giá khởi điểm của tài sản: 58.581.000 đồng (năm mươi tám triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ (một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/hồ sơ (mười triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): từ ngày 27/4/2018 đến ngày 8/5/2018 tại Chi cục Hải quan Tân Thanh – Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày 26/4/2018 đến ngày 8/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong 3 ngày: 8, 9 và 10/5/2018 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn.

                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                      Sầm Thị Hoa