Chủ nhật,  26/06/2022

Thư mời Ký hợp đồng ủy quyền thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT);

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu ký Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các tổ chức dịch vụ đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, cụ thể như sau:

1.Tổ chức các điểm thu trên địa bàn cấp xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 điểm thu (có trang bị máy vi tính, đường truyền internet), có nhân viên thu thường trực và có 03 nhân viên để vận động thu

2.Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân lực để thực hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, cụ thể như sau:

– Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

– Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

– Đôn đốc, hướng dẫn: người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự nguyện và gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT.

– Thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH.

 – Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo và mời các đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện trên, nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị (01 bộ).

– Thư mời/Giấy mời về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

– Danh sách nhân viên thu theo (Mẫu 01a-UQ) kèm theo Thư mời này

Thời gian gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH tỉnh chậm nhất đến ngày 20/06/2022.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn rất mong sự hợp tác của các đơn vị, tổ chức dịch vụ trên địa bàn tỉnh./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

HOÀNG HỮU QUANG