Thứ năm,  13/05/2021
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO
Thể theo nguyện vọng của các cựu chiến binh Sư đoàn 337 về việc gặp mặt truyền thống thường niên hằng năm,...
Rơi giấy tờ
Rơi giấy tờ
Ngày 2/6/2015, khi nộp thuế trước bạ, trên đường về Khu Đô thị Phú Lộc IV, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, do sơ xuất tôi đã làm rơi giấy tờ sau:...