Thứ năm,  13/05/2021
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh...
THÔNG BÁO  TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2018
Để đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, UBND huyện Cao Lộc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 1. Số lượng cần tuyển: 10 chỉ tiêu, cụ thể như sau: - Công chức Trưởng Công an xã: 2 chỉ tiêu; - Công chức...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cần tuyển 2 viên chức về làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương: I. ĐIỀU KIỆN, NHU CẦU TUYỂN DỤNG: - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên. - Có đơn đăng ký...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Tên, địa chỉ người có tài sản: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn. Thời gian,...
Về việc Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viễn thông năm 2018
Về việc Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật viễn thông năm 2018
Viễn thông Lạng Sơn (VNPT Lạng Sơn) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam-VNPT, có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. VNPT Lạng Sơn có kế hoạch tuyển dụng nhân viên...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc (161A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Quản...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường...
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Tên, địa chỉ người có tài sản: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Số 52, đường Lê Đại Hành, phường...
THÔNG BÁO BÁN NHÀ VÀ ĐẤT
THÔNG BÁO BÁN NHÀ VÀ ĐẤT
Tên tôi là: Nguyễn Duy Biên, chứng minh thư số 081003835. Địa chỉ: số 6, đường Trần Hưng Đạo, khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tôi có nhu cầu bán nhà và đất tại khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau: Nhà và...