Thứ tư,  01/12/2021
THÔNG BÁO MỜI THẦU
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lạng Sơn có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu: Trang bị hệ thống báo động, báo cháy, chống trộm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (Chi nhánh gửi kèm phiếu đăng ký thông báo mời thầu)....