Thứ tư,  07/12/2022

"Giám đốc càng phải thi đua"

LSO-Đó là tâm sự của anh Đào Trọng Hiếu – Giám đốc BHXH huyện Hữu Lũng, thuộc BHXH tỉnh Lạng Sơn, một trong những cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2005-2010 của ngành BHXH Lạng Sơn… Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, trong 5 năm qua, anh Đào Trọng Hiếu đã cùng với tập thể BHXH Hữu Lũng tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do BHXH tỉnh và UBND huyện phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Năm 2005, khi bắt đầu nhận nhiệm vụ phụ trách BHXH huyện Hữu Lũng, trước tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh và khối xã đã tồn tại từ nhiều năm trước đây, anh Hiếu đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan (Phòng KHTC, Kho bạc huyện, Ngân hàng,...) kiểm tra nguồn kinh phí được cấp của các đơn vị, đôn đốc các...

LSO-Đó là tâm sự của anh Đào Trọng Hiếu – Giám đốc BHXH huyện Hữu Lũng, thuộc BHXH tỉnh Lạng Sơn, một trong những cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương trong phong trào thi đua 5 năm giai đoạn 2005-2010 của ngành BHXH Lạng Sơn…
Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, trong 5 năm qua, anh Đào Trọng Hiếu đã cùng với tập thể BHXH Hữu Lũng tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do BHXH tỉnh và UBND huyện phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Năm 2005, khi bắt đầu nhận nhiệm vụ phụ trách BHXH huyện Hữu Lũng, trước tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh và khối xã đã tồn tại từ nhiều năm trước đây, anh Hiếu đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan (Phòng KHTC, Kho bạc huyện, Ngân hàng,…) kiểm tra nguồn kinh phí được cấp của các đơn vị, đôn đốc các đơn vị chuyển nộp BHXH, BHYT kịp thời. Đến nay, tình trạng nợ đọng kéo dài ở Hữu Lũng đã cơ bản được giải quyết và hình thành một thông lệ tốt.
Nhận thức rõ cơ quan BHXH là cơ quan phục vụ, hưởng ứng phong trào thi đua do BHXH tỉnh phát động với khẩu hiệu “Nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT”, anh Hiếu đã cùng với tập thể CBCC BHXH huyện thực hiện cải tiến quy trình làm việc, giảm bớt thủ tục hành chính: nếu như trước đây khi đơn vị SDLĐ giải quyết chế độ cho người lao động phải qua nhiều khâu để đối chiếu, xác nhận thì nay chỉ cần nộp hồ sơ cho cán bộ chính sách, cán bộ chính sách có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ và giải quyết chế độ cho người lao động. “Muốn tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách phải đi đầu” – anh Hiếu tâm sự. Đối với Hữu Lũng, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo nhiều kênh như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua chính quyền và các hội đoàn thể địa phương, qua các đại lý chi trả, đại lý thu BHYT tự nguyện, tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, lấy hình thức tuyên truyền trực tiếp và trên đài phát thanh làm trọng tâm vì hai hình thức này thông tin đến được đông đảo người nghe và đầy đủ nhất. Việc tổ chức tốt công tác tuyên truyền với phong trào thi đua “Mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên” đã góp phần nâng cao nhận thức của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, từ đó tự nguyện, tự giác tham gia BHXH, BHYT…
Cùng với việc tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo công tác KCB BHYT, anh Hiếu đã chủ động phối hợp với ngành y tế tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình phối hợp. Đến nay, công tác phối hợp triển khai chính sách BHYT trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã từng bước ổn định, quỹ BHYT được quản lý chặt chẽ, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo.
Trong 5 năm (từ 2005 đến 2010), BHXH huyện Hữu Lũng liên tục được bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ, tuy được đào tạo cơ bản nhưng kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết công việc còn hạn chế. Với vai trò là người lãnh đạo, đứng đầu đơn vị, anh Hiếu luôn chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ như: hướng dẫn cách làm việc, cách nghiên cứu văn bản, phong cách giao tiếp, tập huấn về nghiệp vụ tin học và kỹ năng soạn thảo văn bản. Trong công tác chỉ đạo, lấy tinh thần tự giác là chính, không áp đặt, quan liêu.
Với sự nỗ lực của tập thể công chức, viên chức trong phong trào thi đua từ năm 2005 đến nay, BHXH huyện Hữu Lũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, được các cấp tặng thưởng giấy khen, bằng khen. Và cá nhân anh Đào Trọng Hiếu cũng 2 lần được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, bằng khen của BHXH Việt Nam.

Ngọc Ánh