Thứ tư,  07/06/2023

Người cao tuổi gương mẫu

LSO-Khi nói đến ông Lành Văn Vinh, người dân xã Tân Văn, huyện Bình Gia thường nhắc tới với sự mến trọng, thương yêu và nể phục. Bởi trong gần 8 năm làm Chủ tịch Hội người cao tuổi (NCT) ông đã cùng hội viên sát cánh, định hướng và giúp đỡ nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống. Hội NCT xã Tân Văn được tổ chức thành lập từ năm 1997, khi đó ông Vinh được kết nạp vào hội và tham gia Ban chấp hành hội nhiệm kỳ đầu tiên. Trong nhiệm kỳ này, chưa có đầy đủ các tài liệu nói về tổ chức, xây dựng hội, nhận thức của các hội viên về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi còn mơ hồ, hoạt động của các chi hội chưa đi vào nề nếp. Đến năm 2003, ông Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT xã Tân Văn. Ngay sau khi làm Chủ tich hội, ông đã bắt tay ngay vào việc tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu chính sách liên quan đến tổ chức hội và tiến hành xây dựng, kiện toàn các...

LSO-Khi nói đến ông Lành Văn Vinh, người dân xã Tân Văn, huyện Bình Gia thường nhắc tới với sự mến trọng, thương yêu và nể phục. Bởi trong gần 8 năm làm Chủ tịch Hội người cao tuổi (NCT) ông đã cùng hội viên sát cánh, định hướng và giúp đỡ nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống.
Hội NCT xã Tân Văn được tổ chức thành lập từ năm 1997, khi đó ông Vinh được kết nạp vào hội và tham gia Ban chấp hành hội nhiệm kỳ đầu tiên. Trong nhiệm kỳ này, chưa có đầy đủ các tài liệu nói về tổ chức, xây dựng hội, nhận thức của các hội viên về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi còn mơ hồ, hoạt động của các chi hội chưa đi vào nề nếp. Đến năm 2003, ông Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT xã Tân Văn. Ngay sau khi làm Chủ tich hội, ông đã bắt tay ngay vào việc tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu chính sách liên quan đến tổ chức hội và tiến hành xây dựng, kiện toàn các chi hội ở các thôn, bản. Mặc dù các thôn, bản rộng, dân cư thưa thớt, đường mòn đi lại khó khăn, không quản ngại mưa nắng ông đã trực tiếp đi xuống từng cơ sở thôn, vận động NCT tham gia tổ chức hội. Xác định rõ vai trò, vị trí của NCT trong việc chăm sóc và phát huy vai trò của lớp người cao tuổi, những năm qua, bản thân ông Vinh luôn luôn quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn các chi hội, giúp đỡ các chi hội trưởng đưa sinh hoạt của chi hội đi vào nề nếp, triển khai tốt phong trào thi đua tuổi cao trí càng cao, noi gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông luôn động viên các cụ tuổi cao nêu gương sáng, khuyên dạy con cháu xây dựng làng bản, gia đình văn hoá, tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Hiện tại, Hội NCT xã có 21 chi hội ở tất cả các thôn bản, không có thôn bản trắng chi hội, có hơn 370 hội viên, chiếm trên 90% tổng số NCT trong toàn xã. Đa số các hội viên ở nông thôn có trình độ văn hoá hạn chế, nhưng nhờ tham gia sinh họat ở chi hội được nghe chế độ chính sách đối với NCT. Trong nhiệm kỳ qua, Hội NCT xã Tân Văn đã được huyện tặng 4 giấy khen và 1 bằng khen; có 5 chi hội đạt xuất sắc, 6 chi hội đạt loại khá, không có chi hội yếu kém…

Những cố gắng, kết quả của Hội NCT xã Tân Văn bao năm nay có được đều ghi nhận công sức lớn lao của ông Vinh – một Chủ tịch hội gương mẫu, tích cực trong mọi hoạt động, phong trào hội. Điều ông Vinh mong muốn nhất hiện nay là sự quan tâm, giúp đỡ động viên của các cấp, các ngành đối với NCT ở nông thôn để đưa tổ chức hội phát triển rộng, đi vào chiều sâu.

Phan Huy