Thứ tư,  22/03/2023

Hội viên cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi

LSO-Những năm qua phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình luôn được các hội viên cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nói chung, xã Hoàng Đồng nói riêng nhiệt tình hưởng ứng, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi, điển hình có hội viên Lã Nghiệp Mào ở Thôn Quán Hồ. Trước đây ông tham gia vào đội TNXP, năm 1976 sau khi trở về địa phương, không cam chịu sống cảnh nghèo khó, tận dụng diện tích đất vườn rừng sẵn có, ông đã cùng với gia đình đầu tư vào phát triển chăn nuôi và trồng màu. Do vốn không có, ông chỉ dám đầu tư nhỏ lẻ nên cuộc sống không khá lên là mấy, điều đó khiến ông nhiều đêm trăn trở. Đến năm 1996 khi có dự án trồng rừng Việt Đức ông đã mạnh dạn nhận cây keo, sa mộc về trồng trên diện tích 7ha đất rừng của gia đình, nhờ cần cù chịu khó, sau mấy năm lao động vất vả, rừng keo, sa mộc đã cho thu nhập khoảng 40 triệu đồng. Khi đã tích luỹ được ít vốn,...

LSO-Những năm qua phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình luôn được các hội viên cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nói chung, xã Hoàng Đồng nói riêng nhiệt tình hưởng ứng, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi, điển hình có hội viên Lã Nghiệp Mào ở Thôn Quán Hồ.
Trước đây ông tham gia vào đội TNXP, năm 1976 sau khi trở về địa phương, không cam chịu sống cảnh nghèo khó, tận dụng diện tích đất vườn rừng sẵn có, ông đã cùng với gia đình đầu tư vào phát triển chăn nuôi và trồng màu. Do vốn không có, ông chỉ dám đầu tư nhỏ lẻ nên cuộc sống không khá lên là mấy, điều đó khiến ông nhiều đêm trăn trở. Đến năm 1996 khi có dự án trồng rừng Việt Đức ông đã mạnh dạn nhận cây keo, sa mộc về trồng trên diện tích 7ha đất rừng của gia đình, nhờ cần cù chịu khó, sau mấy năm lao động vất vả, rừng keo, sa mộc đã cho thu nhập khoảng 40 triệu đồng. Khi đã tích luỹ được ít vốn, sau khi tìm hiểu trên thị trường nhận thấy nhu cầu giống cây trồng lâm nghiệp đối với bà con nông dân trên địa bàn rất lớn, nhất là các loại cây ăn quả…. Do vậy năm 2009 ông đã cùng với một số hộ dân trên địa bàn góp vốn đầu tư làm vườn ươm và trồng thuốc lá trên diện tích 3 mẫu đất. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật nên hiện nay mô hình kinh tế của ông làm ăn có hiệu quả, tạo việc làm thời vụ cho một số lao động trên địa bàn, với mức thu nhập bình quân 70 nghìn đồng/ 1 người/ 1ngày.

Ngoài việc làm kinh tế giỏi, ông còn là Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Hoàng Đồng. Trong quá trình công tác, ông luôn quan tâm đến chế độ chính sách và động viên các hội viên phát huy bản chất truyền thống của Hội cựu TNXP Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Mào thường phối hợp với các đoàn thể trong xã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng góp, hướng ứng các phong trào hoạt động ở địa phương.

Lành Yến