Thứ tư,  20/10/2021

Phong trào thi đua của Hải quan Lạng Sơn: Nhân lên những điển hình tiên tiến

LSO-Trải qua hơn 58 năm thành lập và đi vào hoạt động (1/5/1952 – 1/5/2010), Cục Hải quan Lạng Sơn là một trong số những đơn vị có bề dày truyền thống trong toàn ngành. Suốt chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) Cục Hải quan Lạng Sơn đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc xứ mệnh “người gác cổng cho nền kinh tế” ở vùng cửa ngõ Đông Bắc Tổ quốc và các nhiệm vụ quan trọng khác được giao. Cùng với thành tích trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngành hải quan tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Mục tiêu chung mà Cục Hải quan Lạng Sơn đặt ra để phấn đấu thực hiện trong thời gian tới là “Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và làm đẹp hình ảnh người chiến sĩ hải quan”.Các cá nhân tiêu biểu ngành hải...

LSO-Trải qua hơn 58 năm thành lập và đi vào hoạt động (1/5/1952 – 1/5/2010), Cục Hải quan Lạng Sơn là một trong số những đơn vị có bề dày truyền thống trong toàn ngành. Suốt chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) Cục Hải quan Lạng Sơn đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc xứ mệnh “người gác cổng cho nền kinh tế” ở vùng cửa ngõ Đông Bắc Tổ quốc và các nhiệm vụ quan trọng khác được giao.
Cùng với thành tích trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngành hải quan tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Mục tiêu chung mà Cục Hải quan Lạng Sơn đặt ra để phấn đấu thực hiện trong thời gian tới là “Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách và làm đẹp hình ảnh người chiến sĩ hải quan”.
Các cá nhân tiêu biểu ngành hải quan được tặng Bằng khen
Trong 5 năm qua (2006 – 2010), Ban lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn đã cùng phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên toàn ngành xây dựng các nội dung thi đua thiết thực, gắn với việc cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phương pháp làm việc, tạo khí thế sôi nổi trong các phong trào thi đua… theo đó ngành đã đạt được rất nhiều thành quả đáng ghi nhận: kết quả thực hiện nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu đạt 6.452,7 tỷ đồng, tăng bình quân 44,24% lần sau mỗi năm. Đặc biệt, thời gian quan, Hải quan Lạng Sơn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngành Hải quan tỉnh đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Trong nhiều năm qua, việc xây dựng tập thể, cá nhân điển hình được Ban lãnh đạo Cục hải quan quan tỉnh quan tâm, kịp thời biểu dương khen thưởng bằng nhiều hình thức: Ban lãnh đạo biểu dương vào buổi chào cờ đầu tuần để mọi người noi gương, học tập, đồng thời những cá nhân tiêu biểu sẽ được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đề xuất khen thưởng ở cấp cao hơn…Và những điển hình tiên tiến được nhân rộng ngày càng nhiều trong toàn ngành. Thực hiện việc xây dựng tập thể, cá nhân điển hình được Ban lãnh đạo Cục Hải quan quan tâm chú trọng trên tất tất cả các lĩnh vực: chống buôn lậu và gian lận thương mại; trong công tác phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng; trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Theo đó, Cục Hải quan tỉnh đã có quyết định khen thưởng kịp thời cho nhiều cá nhân và tập thể hoàn thành nhiệm vụ. Ông Nguyễn Công Trưởng, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn tâm sự: trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Lạng Sơn hiện có bộ máy tổ chức lớn mạnh với gần 400 cán bộ, công chức và nhân viên công tại 18 đơn vị hải quan trực thuộc. Với đặc thù của địa phương có tuyến biên giới đường bộ dài, đa dạng về địa hình, phong phú về hoạt động XNK… Đây chính là những điều kiện vừa là thuận lợi nhưng cũng đặt lên vai đội ngũ CBCC Cục Hải quan Lạng Sơn trách nhiệm hết sức nặng nề. Trước yêu cầu đó, đơn vị luôn quan tâm đẩy mạnh, đổi mới, phát triển công tác thi đua toàn diện trên mọi mặt công tác nhằm cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, tinh thần sáng tạo của mỗi CBCC để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua chung được ngành hải quan xây dựng, phát động từ đầu năm, hàng quý đơn vị luôn lựa chọn, xây dựng các phong trào thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm, cụ thể. Chẳng hạn năm 2010, ngoài phong trào thi đua cho cả năm được phát động từ cuối năm 2009, với các mục tiêu, giải pháp liên quan đến công tác CCHC, hiện đại hóa, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, xây dựng đơn vị đoàn kết…, thì trong quý III, để hưởng ứng và hướng tới các ngày kỷ niệm lớn như 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 65 năm thành lập ngành Hải quan Việt Nam, đặc biệt là hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh… đơn vị đã phát động các phong trào thi đua gắn chặt với những sự kiện đó.

Hải quan ga Đồng Đăng kiểm hóa hàng xuất nhập khẩu

Như đã nêu ở trên, với địa bàn quản lý, hoạt động rộng, các nơi lại có điều kiện kinh tế – xã hội không đồng đều, nên lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn luôn quan tâm tìm các giải pháp để phong trào thi đua lan tỏa và đạt hiệu quả rộng khắp trong toàn đơn vị. Cách làm “thi đua” áp theo hoàn cảnh của từng Chi cục như vậy đã thực chất đi vào cuộc sống, hoạt động công tác của mỗi CBCC ngành. Phát huy truyền thống và kinh nghiệm đã đạt được trong công tác thi đua thời gian qua, Cục Hải quan Lạng Sơn sẽ tiếp tục hướng tới các mục tiêu cao hơn trong phong trào thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của ngành, của đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.

Trí Dũng