Thứ sáu,  25/06/2021

Người phụ nữ dám đối mặt với thử thách

LSO- Đó là chị Vũ Mai Nhung, Phó Trưởng Ban Đền bù giải phóng mặt bằng, thành phố Lạng Sơn, hiện nay là Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn. Từ năm 2006 đến nay, trên cả 2 lĩnh vực công tác chị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được thành phố chọn là một trong 11 cá nhân tiêu biểu tham dự và báo cáo thành tích tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III sắp tới. Năm 2007, với cương vị mới là Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, có vài người bạn thân cho là chị liều và khó thành công, bởi chợ mới được thành lập, cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn, trong khi đó các chợ khác như: Đông Kinh, Kỳ lừa, Chi Lăng đã hoạt động ổn định; nhưng với bản lĩnh vững vàng, chị đã xây dựng phương châm chỉ đạo, đó là: “Luôn đoàn kết thân ái, thực hành tiết kiệm” và thực hiện tốt khẩu hiệu “Một người làm việc bằng hai” để thúc đẩy phong trào thi đua trong đơn vị. Sau đợt phát...

LSO- Đó là chị Vũ Mai Nhung, Phó Trưởng Ban Đền bù giải phóng mặt bằng, thành phố Lạng Sơn, hiện nay là Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn. Từ năm 2006 đến nay, trên cả 2 lĩnh vực công tác chị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được thành phố chọn là một trong 11 cá nhân tiêu biểu tham dự và báo cáo thành tích tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ III sắp tới.

Năm 2007, với cương vị mới là Trưởng Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, có vài người bạn thân cho là chị liều và khó thành công, bởi chợ mới được thành lập, cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn, trong khi đó các chợ khác như: Đông Kinh, Kỳ lừa, Chi Lăng đã hoạt động ổn định; nhưng với bản lĩnh vững vàng, chị đã xây dựng phương châm chỉ đạo, đó là: “Luôn đoàn kết thân ái, thực hành tiết kiệm” và thực hiện tốt khẩu hiệu “Một người làm việc bằng hai” để thúc đẩy phong trào thi đua trong đơn vị. Sau đợt phát động phong trào thi đua, chị đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, thường xuyên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với hoàn thiện, duy trì bộ máy hoạt động, nhiệm vụ lớn nhất của đơn vị là đưa chợ Giếng Vuông đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh cho người dân và các hộ kinh doanh tham gia hoạt động tại chợ. Chị đã xây dựng phương án, tham mưu kịp thời cho UBND thành phố đưa ra những quyết sách hợp lý giúp chợ Giếng Vuông đi vào ổn định, và chỉ sau 5 tháng đi vào hoạt động đã huy động được trên 50% số vốn cần thực hiện, hoàn trả cơ bản phần vốn xây dựng ban đầu, đơn vị bước đầu có tích lũy về tài chính. Từ năm 2007 đến nay đã thực hiện đạt các chỉ tiêu: tổng thu: 28,140 tỷ đồng, trong đó huy động vốn: 24,249 tỷ đồng, nguồn phí chợ 2,841 tỷ đồng, nguồn dịch vụ 1,050 tỷ đồng, nộp ngân sách và hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 27,350 tỷ đồng. Để thu hút các hộ vào chợ, được sự chỉ đạo của chị Vũ Mai Nhung, Ban Quản lý đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong đơn vị, luôn cư xử đúng mực trong giao tiếp, tận tình, chu đáo khi thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của các hộ kinh doanh, vì vậy số hộ đến kinh doanh thường xuyên, cố định tại khu vực chợ Giếng Vuông ngày một tăng, đạt trên 87% số quầy, ki ốt hiện có; số hộ kinh doanh tại khu vực sân trống cố định ngoài trời và khu vực chợ phiên có mức tăng hằng năm trên 20%, số hộ tham gia kinh doanh, mua bán trong chợ trung bình khoảng 2000 lượt mỗi ngày. Công tác an toàn, an ninh trong chợ luôn đảm bảo, là nơi mua bán tin cậy trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục phát triển chợ Giếng Vuông lên một bước mới, chị Vũ Mai Nhung cũng cho biết, trước mắt sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các hộ vào kinh doanh tại chợ; quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm, hoàn thiện khu xử lý nước thải và chất thải rắn khu giết mổ; mở thêm cổng chợ hướng khách sạn Bắc Sơn và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực để mọi người đến đây mua bán, kinh doanh luôn được yên tâm.

Gia Huy - Lưu Vũ