Thứ ba,  17/05/2022

Người trưởng thôn hết lòng vì công việc

LSO- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là dịp để toàn Đảng, toàn dân dấy lên cao trào thi đua cách mạng lớn. Một trong số rất nhiều điển hình tiên tiến của huyện Đình Lập trong thực hiện cuộc vận động đó có ông Vũ Xuân Hải, Trưởng thôn Khau Vuồng, xã Đình Lập, huyện Đình Lập.Nhắc đến ông Hải cảm nhận chung của những người dân thôn Khau Vuồng là sự khiêm tốn, hoà nhã chân thành và luôn sống cuộc sống giản dị. Với vai trò là trưởng thôn ông đã tích cực học hỏi, tu dưỡng đạo đức bản thân và rèn luyện khả năng, năng lực nhằm nâng cao kiến thức cho bản thân để hoàn thành tốt công việc của một trưởng thôn. Trong công việc ông Hải luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, MTTQ thôn thường xuyên tổ chức sinh hoạt và học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông đã tích cực vận động nhân dân trong thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá thôn...

LSO- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là dịp để toàn Đảng, toàn dân dấy lên cao trào thi đua cách mạng lớn. Một trong số rất nhiều điển hình tiên tiến của huyện Đình Lập trong thực hiện cuộc vận động đó có ông Vũ Xuân Hải, Trưởng thôn Khau Vuồng, xã Đình Lập, huyện Đình Lập.
Nhắc đến ông Hải cảm nhận chung của những người dân thôn Khau Vuồng là sự khiêm tốn, hoà nhã chân thành và luôn sống cuộc sống giản dị. Với vai trò là trưởng thôn ông đã tích cực học hỏi, tu dưỡng đạo đức bản thân và rèn luyện khả năng, năng lực nhằm nâng cao kiến thức cho bản thân để hoàn thành tốt công việc của một trưởng thôn. Trong công việc ông Hải luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, MTTQ thôn thường xuyên tổ chức sinh hoạt và học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông đã tích cực vận động nhân dân trong thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá thôn bản và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cùng nhau xây dựng tình làng, nghĩa xóm. Bên cạnh đó, ông còn vận động quần chúng nhân dân chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế và dân số – KHHGĐ, để các gia đình trong thôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho con em trong độ tuổi đi học được đến trường. Đồng thời bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan xây dựng hương ước, quy ước của thôn, thực hiện tang lễ, cưới hỏi văn minh đảm bảo tiết kiệm không gây lãng phí. Bên cạnh đó, ông Hải còn vận động bà con trong thôn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng và rừng tự nhiên trên địa bàn nên không có tình trạng chặt phá rừng bừa bãi.
Bằng sự tâm huyết cộng với sự nhiệt tình, bác đã từng bước làm thay đổi bộ mặt của thôn. Nếu như năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn chiếm 30% thì đến năm 2010 đã giảm xuống còn 5%. Từ đó chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thôn ngày càng nâng lên, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Với những việc làm cụ thể thiết thực, ông Vũ Xuân Hải đã được Đảng bộ huyện Đình Lập tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Quách Hương