Thứ ba,  07/12/2021

Người bí thư làm theo lời Bác

LSO-Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về học tập và làm theo lời Bác, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Một trong những tấm gương điển hình đó là đồng chí Bùi Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình.Đồng chí Khiêm cho biết: Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với tư cách là một đảng viên, trên cương vị là một lãnh đạo chủ chốt của thị trấn, đồng chí luôn gương mẫu trong việc học tập và làm theo lời Bác. Khi bước vào triển khai cuộc vận động, đồng chí đã luôn dành thời gian thỏa đáng cho việc học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức của Bác; tham gia đầy đủ các buổi...

LSO-Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về học tập và làm theo lời Bác, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Một trong những tấm gương điển hình đó là đồng chí Bùi Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình.
Đồng chí Khiêm cho biết: Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với tư cách là một đảng viên, trên cương vị là một lãnh đạo chủ chốt của thị trấn, đồng chí luôn gương mẫu trong việc học tập và làm theo lời Bác. Khi bước vào triển khai cuộc vận động, đồng chí đã luôn dành thời gian thỏa đáng cho việc học tập, nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức của Bác; tham gia đầy đủ các buổi học tập chuyên đề do cấp ủy các cấp tổ chức. Ngoài ra đồng chí còn tích cực tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thông qua các tài liệu, sách báo. Nhờ tích cực học tập, nghiên cứu, đồng chí đã có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của cuộc vận động, về tấm gương đạo đức của Bác. Do vậy, đồng chí luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống gương mẫu, quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, đồng chí cũng không ngừng rèn luyện phẩm chất, tư cách của người cán bộ, đảng viên, sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hòa nhã, thân ái với đồng nghiệp, đồng chí; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và biểu hiện của lối sống thực dụng, thẳng thắn, trung thực bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không bao che, che giấu khuyết điểm. Luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, đơn vị công tác. Chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu, bổ sung cho Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú. Không cơ hội, bè phái cục bộ, tôn trọng tổ chức, có ý thức phê bình và tự phê bình để rút kinh nghiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống. Đồng chí cũng thường xuyên vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú giữ gìn đạo đức, lối sống để xây dựng làng, bản, thôn, khu phố, gia đình văn hóa.
Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động, thị trấn Na Dương đã đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế- xã hội. GDP của thị trấn tăng trưởng bình quân đạt 8,7%/năm; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 320ha/năm, tổng sản lượng bình quân đạt 1.250 tấn, bình quân lương thực đầu người đối với hộ nông nghiệp đạt 480kg/người/năm, tăng trung bình 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 11 triệu đồng/người/năm. Ngoài ra, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đạt được nhiều thành tích, trong 4 năm đã làm mới được 7.324m đường giao thông nông thôn, trong đó huy động nhân dân đóng góp được trên 400 triệu đồng mua cát, sỏi, vật liệu xây dựng; đầu tư xây dựng được 63 phòng học kiên cố cho các trường trên địa bàn, xây dựng 11/16 nhà văn hóa khu, trong đó nhân dân đóng góp 630 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận, các gia đình chính sách được quan tâm, đảm bảo chế độ; tỉ lệ hộ nghèo giảm trung bình 2,5%/ năm; chất lượng giáo dục được đảm bảo, tỉ lệ học sinh giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ thị trấn Na Dương đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh từ năm 2006- 2009, được Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện tặng bằng khen, giấy khen; năm 2010 được Đảng bộ huyện Lộc Bình tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Với những thành tích đã đạt được sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cá nhân đồng chí Bùi Văn Khiêm đã được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, năm 2010 được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hoàng Huy