Thứ sáu,  20/05/2022

Ông Phan Văn Hưng đầu tư hơn 75 triệu đồng làm cầu bê tông

LSO-Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất hàng hóa, năm 2010, ông Phan Văn Hưng thôn Bản Châu, xã Tân Tiến (Tràng Định) đã tìm hiều kỹ thuật và tự đầu tư xây dựng cầu kiên cố bắc qua sông Bắc Khê trên địa bàn thôn Bản Châu. Cầu bằng bê tông có chiều dài 40m; rộng 1,8m và cao 8m so với mực nước sông. Tổng giá trị đầu tư trên 100 triệu đồng, trong đó gia đình đầu tư hơn 75 triệu đồng, còn lại là huy động từ nguồn lực của cộng đồng. Tháng 5/2010 cầu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương đi lại thuận lợi trong mùa mưa lũ mà còn là động lực lớn để thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Trước việc làm ý nghĩa đó, ông Phan Văn Hưng đã được UBND huyện Tràng Định tặng giấy khen và hỗ trợ 10 triệu đồng từ kinh phí phát triển giao thông nông thôn. Đây là sự động viên kịp thời và rất có ý nghĩa giúp gia đình đẩy mạnh sản xuất,...

LSO-Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất hàng hóa, năm 2010, ông Phan Văn Hưng thôn Bản Châu, xã Tân Tiến (Tràng Định) đã tìm hiều kỹ thuật và tự đầu tư xây dựng cầu kiên cố bắc qua sông Bắc Khê trên địa bàn thôn Bản Châu.
Cầu bằng bê tông có chiều dài 40m; rộng 1,8m và cao 8m so với mực nước sông. Tổng giá trị đầu tư trên 100 triệu đồng, trong đó gia đình đầu tư hơn 75 triệu đồng, còn lại là huy động từ nguồn lực của cộng đồng. Tháng 5/2010 cầu đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương đi lại thuận lợi trong mùa mưa lũ mà còn là động lực lớn để thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển.
Trước việc làm ý nghĩa đó, ông Phan Văn Hưng đã được UBND huyện Tràng Định tặng giấy khen và hỗ trợ 10 triệu đồng từ kinh phí phát triển giao thông nông thôn. Đây là sự động viên kịp thời và rất có ý nghĩa giúp gia đình đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế và tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển chung.

Lê Minh