Chủ nhật,  26/03/2023

Gương tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở

LSO- Là một trong 32 gương mặt tiêu biểu của đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lạng Sơn đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn vào cuối tháng 9/2011, đó là bà Vi Kim Thiều, sinh năm 1944, dân tộc Mông, trú quán tại thôn Khuổi Vai, xã Cao Minh, huyện Tràng Định. Được kết nạp Đảng năm 1966, bà Thiều hiện nay công tác trong Ban chấp hành Hội Người cao tuổi của xã. Bà cho biết: Cao Minh là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện, gồm các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng cùng sinh sống xen kẽ ở 8 thôn, bản trong xã. Trình độ văn hóa, dân trí của người dân trong xã chưa đồng đều, sống chủ yếu bằng nghề canh tác nông, lâm nghiệp, mang tính tự cung, tự cấp…Để vận động bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, là một đảng viên, ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã, bản thân bà Thiều luôn gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và người dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng,...

LSO- Là một trong 32 gương mặt tiêu biểu của đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Lạng Sơn đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn vào cuối tháng 9/2011, đó là bà Vi Kim Thiều, sinh năm 1944, dân tộc Mông, trú quán tại thôn Khuổi Vai, xã Cao Minh, huyện Tràng Định. Được kết nạp Đảng năm 1966, bà Thiều hiện nay công tác trong Ban chấp hành Hội Người cao tuổi của xã. Bà cho biết: Cao Minh là xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện, gồm các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng cùng sinh sống xen kẽ ở 8 thôn, bản trong xã. Trình độ văn hóa, dân trí của người dân trong xã chưa đồng đều, sống chủ yếu bằng nghề canh tác nông, lâm nghiệp, mang tính tự cung, tự cấp…
Để vận động bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, là một đảng viên, ủy viên Ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã, bản thân bà Thiều luôn gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và người dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, cùng chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành các qui ước, hương ước thôn, bản. Tích cực vận động quần chúng nhân dân xóa bỏ những tập tục lạc hậu, không tin, nghe theo các luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phân tích cho bà con thấy được lợi ích, khi tham gia vào các phong trào của địa phương. Cùng người dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, không ngừng trao đổi, học hỏi, áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bà tích cực giải thích để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống các loại tội phạm, phát huy tinh thần tố giác tội phạm, không sa vào các tệ nạn xã hội. Cùng đó động viên con, cháu trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tham mưu cho chính quyền địa phương lựa chọn quần chúng có năng lực, phẩm chất đạo đức vào đội dân quân cơ động của xã, vận động người dân cùng tham gia các đợt diễn tập, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở. Đồng thời, luôn có mặt hòa giải các vụ việc xảy ra ở cơ sở, vận động người dân ủng hộ công tác xã hội từ thiện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã, nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt…., xây dựng khối đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, đã tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân, được người dân tin cậy, ủng hộ và noi theo.

Với những việc làm thiết thực, hàng năm, gia đình bà luôn được công nhận là gia đình văn hóa, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa giai đoạn 2006 – 2010.

Nông Đình Quang