Thứ bảy,  19/06/2021

Gương sáng trong vận động quần chúng

LSO-Đó là ông Lô Văn Can, sinh năm 1944, dân tộc Nùng, trú quán thôn Nà Pài, xã Đề Thám, huyện Tràng Định. Ông Can vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1966, hiện là hội viên Hội người cao tuổi và Hội cựu chiến binh xã.Thôn Nà Pài, xã Đề Thám có 62 hộ, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống tập trung, thôn cách trung tâm xã khoảng 1 km, đời sống của người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Là một đảng viên, hội viên Hội người cao tuổi, ông Can luôn gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cùng chính quyền địa phương, thường xuyên tuyên truyền cho người dân chấp hành các qui ước, hương ước của thôn, bản và mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2000 với cương vị là trưởng thôn, ông đã tham gia cùng các tổ chức, đoàn thể quần chúng vận động nhân dân làm đường bê tông nông thôn dài hơn 360 m, đóng góp...

LSO-Đó là ông Lô Văn Can, sinh năm 1944, dân tộc Nùng, trú quán thôn Nà Pài, xã Đề Thám, huyện Tràng Định. Ông Can vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1966, hiện là hội viên Hội người cao tuổi và Hội cựu chiến binh xã.
Thôn Nà Pài, xã Đề Thám có 62 hộ, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống tập trung, thôn cách trung tâm xã khoảng 1 km, đời sống của người dân nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Là một đảng viên, hội viên Hội người cao tuổi, ông Can luôn gương mẫu đi đầu, vận động gia đình và người dân tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, cùng chính quyền địa phương, thường xuyên tuyên truyền cho người dân chấp hành các qui ước, hương ước của thôn, bản và mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2000 với cương vị là trưởng thôn, ông đã tham gia cùng các tổ chức, đoàn thể quần chúng vận động nhân dân làm đường bê tông nông thôn dài hơn 360 m, đóng góp ngày công xây dựng hệ thống nước tự chảy; xây dựng nhà văn hóa của thôn có diện tích 64 m2 phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân dân; vận động toàn dân đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi.
Phát huy vai trò, trách nhiệm, ông đã luôn đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cùng họ lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp; không ngừng trao đổi, học hỏi, áp dụng những kinh nghiệm vào sản xuất; tuyên truyền, vận động bà con tích cực tăng gia sản xuất, trồng màu vụ 3 không để đất nghỉ, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua đó, số hộ nghèo trong thôn giảm dần, năm 2004 là 8 hộ, đến năm 2010 giảm xuống còn 2 hộ, hầu hết các gia đình trong thôn đều có phương tiện nghe nhìn và xe máy phục vụ cho việc đi lại.
Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông cũng tích cực vận động quần chúng nhân dân xóa bỏ những tập tục lạc hậu, không tin, nghe theo các luận điệu xuyên tạc, nói xấu. Đồng thời, ông luôn có mặt tham gia hòa giải các vụ việc mẫu thuẫn tại địa bàn, vận động người dân xây dựng khối đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội. Hằng năm có trên 90% hộ gia đình trong thôn đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đi đôi với đó ông rất tích cực tuyên truyền cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác phòng, chống các loại tội phạm, phát huy tinh thần tố giác tội phạm; động viên con, cháu trong độ tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở.

Với những việc làm thiết thực, ông tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân, người dân tin cậy ủng hộ và noi theo. Năm 2011, ông Lô Văn Can rất vinh dự là một trong 32 gương mặt tiêu biểu của đoàn đại biểu người có uy tín của tỉnh đi tham quan học tập kinh nghiệm công tác vận động quần chúng tại các tỉnh bạn.

Đình Quang