Thứ sáu,  14/05/2021

Một giám đốc trẻ nhiệt tình với công tác thanh niên

line-height:115%;Times New Roman";">LSO-Sinh năm 1979 tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, sau khi tốt nghiệp trường 115%;">Trung line-height:115%;">học Kinh t line-height:115%;">ế Lạng Sơn (1999) anh Trần Thế Kiên xin vào Công ty Cổ phần Thành Đô làm việc với công việc đầu tiên là nhân viênbán hàng(Năm 2005 anh tiếp tục đi học lớp tại chức tại trường kinh quốc dân 115%;">, năm 2010. Giám đốc trẻ Trần Thế Kiên 10.0pt;line-height:115%;">Những ngày đầu đi làm đối với anh rất vất vả, line-height:115%;"> khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè và đồng nghiệp, và sự nỗ lực của bản thân đã giúp cho anh ngày càng trưởng thành line-height:115%;">.Hằng năm, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. line-height:115%;Times New Roman";"> Qua đó, anh được Ban lãnh đạo công ty tín nhiệm bầu làm tổ trưởng, giám sát, quản lý và đến năm 2008 được bầu làm Giám đốc điều hành công ty cho đến nay. Là người sáng tạo, nhạy bénanh cùng tập thể cán bộ, nhân viên luôn line-height:115%;Times New Roman";">tìm tòi, nghiên cứu thị trường, tìm được nhiều mặt hàng mới, giúp cho line-height:115%;Times New Roman";">siêu thị...

inh năm 1979 tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, sau khi tốt nghiệp trường line-height:115%;”>học Kinh t (1999) anh Trần Thế Kiên xin vào Công ty Cổ phần Thành Đô làm việc với công việc đầu tiên là nhân viênbán hàng(Năm 2005 anh tiếp tục đi học lớp tại chức tại trường kinh quốc dânnăm 2010.
Giám đốc trẻ Trần Thế Kiên
,nhưng được sự giúp đỡ của bạn bè và đồng nghiệp, sự nỗ lực của bản thân đã giúp cho anh ngày càng trưởng thànhHằng năm, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.anh cùng tập thể cán bộ, nhân viên luôn giúp cho 115%;Times New Roman”;”>Hiện công ty giải quyết việc làm thường xuyên cho 170-180 lao động (rong đó lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm đến 80%có thu nhập ổn định 3,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, năm 2009, anh thành lập Trung âm hỗ trợ việc làm thanh niên Phường Vĩnh Trại trực thuộc hội LHTN tỉnh Lạng Sơn, với lĩnh vực hoạt động chính là vệ sinh công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho
line-height:115%;Times New Roman”;”> bí thư Đoàn khối 7, Phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn.
thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào hanh n.

Đỗ Hoạt