Thứ tư,  28/09/2022

Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng

LSO-Thượng tá Trần Văn Đương, Trưởng Ban dân quân tự vệ (DQTV) - Phòng tham mưu - Bộ CHQS tỉnh sinh ra và lớn lên ở xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tháng 6/1979, anh lên đường nhập ngũ, sau đó được đào tạo qua Trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin và Học viện Lục quân. Trải qua nhiều cương vị công tác, năm 2007 anh nhận nhiệm vụ tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.Qua tâm sự, anh cho biết: “Ban DQTV với chức năng, nhiệm vụ giúp việc cho Đảng ủy, thủ trưởng Phòng Tham mưu làm công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, công tác DQTV và giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN)”. Trên cương vị là trưởng ban, với trách nhiệm của người chỉ huy điều hành công việc, tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, bản thân anh cùng các cán bộ, nhân viên đã có nhiều cố gắng, đạt được một...

LSO-Thượng tá Trần Văn Đương, Trưởng Ban dân quân tự vệ (DQTV) – Phòng tham mưu – Bộ CHQS tỉnh sinh ra và lớn lên ở xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tháng 6/1979, anh lên đường nhập ngũ, sau đó được đào tạo qua Trường sỹ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin và Học viện Lục quân. Trải qua nhiều cương vị công tác, năm 2007 anh nhận nhiệm vụ tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.
Qua tâm sự, anh cho biết: “Ban DQTV với chức năng, nhiệm vụ giúp việc cho Đảng ủy, thủ trưởng Phòng Tham mưu làm công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, công tác DQTV và giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN)”. Trên cương vị là trưởng ban, với trách nhiệm của người chỉ huy điều hành công việc, tổ chức thực hiện các mặt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, bản thân anh cùng các cán bộ, nhân viên đã có nhiều cố gắng, đạt được một số kết quả, đóng góp chung vào thành tích của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, bản thân cũng gặp phải không ít khó khăn, do đó anh luôn trăn trở với suy nghĩ làm thế nào để tập thể Ban DQTV luôn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, nắm vững những nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh và hướng dẫn của cấp trên, chủ động học hỏi các đồng chí, đồng nghiệp đi trước để nâng cao năng lực cho bản thân, nắm chắc quy trình, thủ tục pháp lý, nhất là việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể trong từng tuần, từng tháng và tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, nhân viên xác định rõ trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu, phải luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, đã hoàn thành đề án xây dựng lực lượng DQTV tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 theo đúng phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng từng bước được nâng cao, nhất là về chính trị. Cụ thể, trong công tác huấn luyện DQTV thời gian qua, tỷ lệ khá, giỏi tăng trên 8% so với năm 2009, trong đó tỷ lệ giỏi tăng 4,6%, giảm tỷ lệ trung bình xuống dưới 5%. Công tác GDQP-AN đã phát huy hiệu quả thiết thực, đi vào nề nếp, số cán bộ từ đối tượng 2 đến đối tượng 5 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đạt bình quân trên 75%. Ban DQTV đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông triển khai thực hiện tốt công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia đạt 100%, kết quả khá, giỏi luôn đạt trên 80%, khắc phục được nhận thức trước đây coi môn GDQP-AN chỉ là tập quân sự…

Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, bản thân anh được UBND tỉnh tặng bằng khen, tập thể Ban DQTV được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2009 – 2012).

Đình Quang