Thứ ba,  30/11/2021

Trưởng thôn hiến đất xây dựng nhà văn hóa

LSO-Trong cuộc hành trình tìm đến “địa chỉ” các cá nhân điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh, chúng tôi đến thôn Co Piao, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, gặp trưởng thôn Đặng Hữu Hinh, người đã tự nguyện hiến 160 m2 đất (trị giá trên 30 triệu đồng) để xây dựng nhà văn hóa, làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho thôn.

LSO-Trong cuộc hành trình tìm đến “địa chỉ” các cá nhân điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh, chúng tôi đến thôn Co Piao, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, gặp trưởng thôn Đặng Hữu Hinh, người đã tự nguyện hiến 160 m2 đất (trị giá trên 30 triệu đồng) để xây dựng nhà văn hóa, làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho thôn.

Sinh năm 1978, với đức tính cần cù, hiền lành, tháo vát trong mọi công việc, anh được bà con trong thôn qúy mến, tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Trên cương vị là trưởng thôn, anh luôn là người gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, phong trào do cấp trên chỉ đạo, phát động, tích cực vận động bà con trong thôn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, vận động con em trong thôn đi học nâng cao trình độ văn hóa. Là người trực tiếp tổ chức triển khai các công việc của thôn đến với bà con, nhưng mỗi lần tổ chức họp bàn, triển khai lại là một lần tìm địa điểm để tổ chức hội họp, với nhũng điều kiện không đáp ứng được yêu cầu nên đi đôi với đó là hiệu quả những buổi họp bàn, tổ chức triển khai công việc không như mong muốn, kết quả họp bàn không cao. Trước những khó khăn, vướng mắc như trên, anh luôn trăn trở suy nghĩ và mong muốn có một nơi sinh hoạt, học tập chung cho bà con. Năm 2012, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, anh bàn với gia đình và thống nhất tự nguyện hiến 160 m2 đất để thôn có mặt bằng xây dựng nhà văn hóa, giúp nhân dân trong thôn có địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa khi Đảng, Nhà nước ta đang tích cực hướng về nông thôn, xây dựng nông thôn với những tiêu chí mới.

Với những cố gắng và sự cống hiến của mình, trong bốn năm liên tục, từ năm 2008 đến năm 2012, gia đình anh đều đạt gia đình văn hóa. Năm 2006 anh được tặng giấy khen của UNND huyện Lộc Bình và năm 2013, anh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây thực sự là nguồn động viên lớn đối với bản thân anh, để anh tiếp tục cống hiến những việc làm thiết thục cho xã hội và là tấm gương sáng cho mọi người học tập, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. 

LƯƠNG THỊNH