Thứ sáu,  03/02/2023

Một hộ gia đình văn hóa tiêu biểu

LSO-Hộ gia đình ông Lâm Văn Cao, ở thôn Nà Lấm, xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình được bình xét hộ nông dân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TD ĐKXDĐSVH) giai đoạn 2006-2010;

LSO-Hộ gia đình ông Lâm Văn Cao, ở thôn Nà Lấm, xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình được bình xét hộ nông dân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TD ĐKXDĐSVH) giai đoạn 2006-2010; đồng thời là hộ gia đình gương mẫu thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ông Lâm Văn Cao và vợ là bà Hoàng Thị Bình, sinh được 2 cậu con trai; cả 2 con đang là học sinh trường Tiểu học xã Lục Thôn. Trong 3 năm học liên tục vừa qua, 2 con của ông đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện nay, gia đình ông có 3 thế hệ chung sống hoà thuận hạnh phúc.

Hưởng ứng phong trào “TD ĐKXDĐSVH“ giai đoạn 2006-2010,  ông Cao luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào các phong trào và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp của hộ gia đình tại địa phương, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn. Với vai trò là chủ hộ, ông luôn hướng gia đình sống hoà thuận, hạnh phúc, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, bằng việc làm thiết thực trong sinh hoạt thường ngày như: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, bản thân ông luôn trăn trở tìm tòi cách làm ăn để thoát nghèo, thực tế hai vợ chồng ông đã chịu khó lao động sản xuất, tiết kiệm chi tiêu, dành vốn mua sắm máy cơ giới phục vụ nông nghiệp. Ông đã mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào lao động sản xuất, đưa giống cây trồng cho năng suất cao vào canh tác trên diện tích gần 1 mẫu ruộng, vườn; đẩy mạnh trồng rừng trên diện tích 4,5 ha đất lâm nghiệp nhận với Nhà nước; phát triển chăn nuôi lợn theo hướng tập trung, duy trì 40 đầu lợn /năm; nuôi ngan lai, nuôi cá nước ngọt trên diện tích 2.000 m2 ao…. Hiện nay, gia đình ông đã hình thành mô hình phát triển kinh tế vườn-ao-chuồng-rừng (VACR) thu được hiệu quả kinh tế cao. Trong 6 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm gia đình ông thu lãi từ mô hình kinh tế khoảng 70 triệu đồng.  Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế gia đình, ông còn động viên mọi thành viên trong gia đình gương mẫu thực hiện nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Với vai trò của một trưởng thôn, ông Cao cùng với cấp uỷ, các đoàn thể thôn tích cực vận động nhân dân thực hiện phong trào “TD ĐKXDĐSVH” và xây dựng phong trào “Lục Thôn chung tay xây dựng nông thôn mới“. Kết quả, 2 năm gần đây, thôn Nà Lấm đạt danh hiệu “Thôn Văn hoá“; trên 70% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Thực hiện Đề án của xã về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”, ông Cao đã vận động nhân dân trong thôn đóng góp công sức, tiền của tham gia đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn. Đến nay, thôn đã huy động được trên 28 triệu đồng và trên 400 ngày công tham gia vận chuyển vật liệu cho kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, đạt 100% kế hoạch huy động của năm 2012 và năm 2013.

Với những thành tích phát triển kinh tế gia đình và gương mẫu trong hoạt động công tác phong trào, từ năm 2007 đến nay, ông Lâm Văn Cao đã được các cấp trên tặng thưởng trên 10 Giấy khen và Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “TD ĐKXDĐSVH”, phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi“ và xây dựng “Gia đình văn hoá”. Nhân dịp tổng kết phong trào xây dựng Gia đình văn hoá huyện Lộc Bình, giai đoạn 2007-2012, hộ ông Lâm Văn Cao được Chủ tịch UBND huyện đề nghị Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du Lịch xét tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

PHAN CẦU