Thứ hai,  30/01/2023

Học và làm theo Bác: Người đồn trưởng luôn dẫn đầu

LSO-Đó là Thượng tá Ninh Văn Hợp, sinh năm 1969, tại Hải Hậu, Nam Định, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

LSO-Đó là Thượng tá Ninh Văn Hợp, sinh năm 1969, tại Hải Hậu, Nam Định, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Thượng tá Hợp cho biết: những năm qua, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác và Chỉ thị số 03-CT/ TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng, anh đã cùng với tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của các cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị. Qua đó, Đảng ủy cũng đã ra nghị quyết chuyên đề, Ban Chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch “lãnh đạo, xây dựng đơn vị thực hiện điểm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Đồn đã tổ chức “cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đạt được kết quả tích cực.

Thượng tá Ninh Thái Liêu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị đánh giá: thượng tá Ninh Văn Hợp là người cán bộ, đảng viên luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, nhân dân thực hiện đúng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Có ý thức rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.  Với cương vị là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu, Thượng tá Hợp luôn đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao; thường xuyên nghiên cứu, chủ động chỉ đạo xử lý giải quyết các vụ việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ đúng chủ trương, đối sách và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác biên phòng. Qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Cá nhân luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.  Với những cố gắng nỗ lực trong rèn luyện, công tác, học tập và làm theo lời Bác, trong giai đoạn 2011- 2013, thượng tá Ninh Văn Hợp đã được UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục Hải quan, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Gần đây nhất, ngày 11/4/2013, đồng chí đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ngày 23/4/2013, được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

HOÀNG HUY