Thứ tư,  22/03/2023

Ông Hoàng Thanh Bàn hiến đất xây dựng nhà văn hoá thôn

LSO-Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuối năm 2012, ông Hoàng Thanh Bàn ở thôn Lùng Khẩu, xã Đề Thám, huyện Tràng Định hiến cho xã 850 m2 đất vườn để xây dựng nhà văn hoá (NVH) thôn.  

LSO-Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuối năm 2012, ông Hoàng Thanh Bàn ở thôn Lùng Khẩu, xã Đề Thám, huyện Tràng Định hiến cho xã 850 m2 đất vườn để xây dựng nhà văn hoá (NVH) thôn.

 Nhà văn hoá thôn Lùng Khẩu được hoàn thành trong tháng 6 năm 2013   

Thôn Lùng Khẩu cách trung tâm xã Đề Thám 10 km; là thôn vùng sâu, đường giao thông đi lại còn gặp khó khăn, kinh tế chậm phát triển, đời sống văn hoá tinh thần nhân dân còn nhiều thiếu thốn. Thôn có 53 hộ, với 234 nhân khẩu; trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,3%. Trong nhiều năm qua, thôn Lùng Khẩu chưa có nơi hội họp, sinh hoạt; mỗi khi thôn tổ chức họp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều họp nhờ nhà dân; cũng có khi ngồi họp ở ngoài bãi cỏ. Triển khai kế hoạch của xã về xây dựng NVH thôn, khó khăn lớn nhất của thôn Lùng Khẩu là thiếu mặt bằng xây dựng. Trong lúc thôn đang lúng túng tìm mặt bằng để xây dựng NVH, cuối tháng 12/2012, ông Hoàng Thanh Bàn, là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi của thôn đã tình nguyện hiến một mảnh vườn thuận tiện đường giao thông ở trung tâm xã (trị giá khoảng 150 triệu đồng), để xây dựng NVH thôn. Có mặt bằng, thôn đã làm các thủ tục tiến hành đầu tư xây dựng, đến nay, công trình NVH thôn Lùng Khẩu đã hoàn thành diện tích xây dựng 60 m2; công trình với tổng kinh phí đầu tư gần 100 triệu đồng; trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2009/NQ của HĐND tỉnh và QĐ số 10/QĐ-UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng NVH thôn 25 triệu đồng, còn lại nhân dân đóng góp công và tiền tổng trị giá khoảng 75 triệu đồng. Khi hỏi về suy nghĩ của ông trong việc hiến đất cho thôn làm NVH, ông Bàn cho biết: trước đây, khi chưa có NVH, việc tổ chức hội họp của thôn chủ yếu nhờ nhà dân; nay thì họp tại nhà này, mai họp tại nhà khác, mà thôn thì chạy dài tới 2 km. Thấy thôn khó khăn về tìm mặt bằng xây dựng NVH theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, ông đã bàn bạc với gia đình về chủ trương hiến cả mảnh đất vườn cho thôn xây dựng NVH. Sau nhiều lần thuyết phục vợ con, cả gia đình ông đều nhất trí hiến mảnh đất ở trung tâm xã cho thôn để xây dựng công trình phúc lợi công cộng.

Ông Hoàng Thanh Bàn là tấm gương điển hình của người cao tuổi trong phong trào nêu gương sáng hiến đất, góp công sức xây dựng NVH thôn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 tại xã Đề Thám. Việc làm của ông Bàn đang được UBND xã Đề Thám đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng.     

PHAN CẦU