Thứ ba,  09/08/2022

Chủ tịch hội phụ nữ góp sức đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội

LSO-Bà Triệu Thị Phương - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Văn An, huyện Văn Quan - là một trong những cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012-2017.
 Bà Triệu Thị Phương – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Văn An, huyện Văn Quan

Được mọi người trong khu dân cư khen ngợi gương mẫu, năng nổ, tham gia tích cực các phong trào, bà Phương cho biết: “Để không phụ lòng tín nhiệm của chị em, thời gian qua tôi và các chị em  Hội LHPN xã luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là triển khai nghị quyết liên tịch giữa công an và hội phụ nữ về  “Quản lý, giáo dục con, em không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội”.

Từ năm 2012 đến nay, hội đã phối hợp với ban công an, các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền như các chiến dịch truyền thông tại cơ sở, diễn đàn trao đổi, sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, HIV/AIDS,… Theo đó, đã tổ chức tuyên truyền được 30 buổi cho trên 2.300 lượt cán bộ, hội viên. Đồng thời, tôi đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp đưa nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 vào phương hướng chỉ đạo của cấp ủy và gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động lồng ghép với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn”… Hằng năm, tôi đã chỉ đạo Hội Phụ nữ xã xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức cho 100% chị em ký cam kết thực hiện xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình không có người thân mắc tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Kết quả, trong 5 năm đã có 2.289 lượt hội viên ký cam kết thực hiện, duy trì có hiệu quả hoạt động của các chi/tổ phụ nữ tích cực vận động chồng con cai nghiện ma túy.

Bà Lương Thị Ngân – hội viên Chi hội phụ nữ thôn Bản Nhuần, xã Văn An chia sẻ: “Bên cạnh những cách làm trên, bà Phương còn trực tiếp phối hợp với các trường học, công an, phụ huynh học sinh vận động từng gia đình phát hiện và cung cấp nguồn tin có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó đã kịp thời vận động 25 học sinh có dấu hiệu vi phạm và có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường”.

Bà Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Quan nhận xét: “Bà Triệu Thị Phương đã kiên trì, tận tụy trong việc tuyên truyền, tổ chức quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Thông qua việc làm cụ thể thiết thực của bà Phương, Hội LHPN xã Văn An đã khẳng định được vai trò, vị trí, trách nhiệm của người phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với những nỗ lực trên, Bà Triệu Thị Phương đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam.

NGUYỄN HẢI